• Serdeczne podziękowanie składamy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na pomoc w uregulowaniu należności za zużycie gazu na ogrzewanie naszego kościoła i kaplicy w Psarach Polskich.
 • Bardzo też dziękujemy za duchowe i materialne wsparcie Kościoła na Wschodzie. Na ten cel zebraliśmy 1100 zł.
 • Dziękujemy także panu burmistrzowi za ofiarowanie słodyczy dla naszych dzieci, z okazji świąt Bożego Narodzenia.
 • W dzisiejszą Niedzielę Radości, z bliskości przychodzącego Pana, przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin. W tym tygodniu pomódlmy się, aby nasze rodziny w duchu Bożym przeżyły zbliżające się święta i cały Nowy Rok.
 • Także dzisiaj przypada 81. rocznica urodzin Ojca Świętego Franciszka. Dzisiaj, szczególnie, módlmy się w intencji zastępcy Pana Jezusa na ziemi.
 • Od jutra rozpoczyna się w liturgii Kościoła czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
 • Msze Święte w tym tygodniu, z wyjątkiem czwartku będą o godz. 17.00 i 18.00. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne tylko w poniedziałek w godz. 18.40 – 19.30 i w sobotę w godz. 10.00 – 11.00.
 • Roraty w tym tygodniu będą w poniedziałek i piątek.
  Dzieci, które chodziły na roraty, 6-go stycznia – w uroczystość Trzech Króli przychodzą z rodzicami na Mszę Świętą o godz. 12.00 i przynoszą swoją szopkę betlejemską.
 • W czwartek będzie spowiedź adwentowa z udziałem zaproszonych księży. Plan spowiedzi jest następujący:
  10.30 – 11.30 – szczególnie dla chorych i osób starszych oraz idących do pracy na drugą zmianę
  15.00 – 16.00 – szczególnie dla dzieci i młodzieży
  16.00 – 16.30 – przerwa w spowiedzi
  16.30 – 18.00 – dalszy ciąg spowiedzi
  18.00 – 18.30 – przerwa w spowiedzi
  18.30 – 19.30 – dalszy ciąg spowiedzi

 • Bardzo dziękujemy parafianom za duże ilości ofiarowanej odzieży, obuwia, maskotek i innych rzeczy codziennego użytku, które zebraliśmy w ubiegłą sobotę i niedzielę dla rodzin najbardziej potrzebujących tego rodzaju pomocy. Wszystkim darczyńcom jeszcze raz składamy serdeczne podziękowanie.
 • W związku z rozpoczynającymi się w tym tygodniu spowiedziami adwentowymi w naszym dekanacie – Msze Święte w tym tygodniu od poniedziałku do piątku będą o godz. 18.00 i 19.00. Zatem w tym tygodniu nie będzie Mszy o godz. 17.00. W związku też ze spowiedziami – biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne tylko w czwartek od godz. 18.30 – 19.30.
 • Spotkanie Rady Ekonomicznej naszej parafii odbędzie się w poniedziałek o godz. 19.15 w plebanii. Na spotkanie to zapraszamy wszystkich panów radnych.
 • W środę 13-go grudnia przypada 36. rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Tego dnia na Msze Święte zapraszamy o godz. 18.00 i 19.00. Jak co środę zapraszamy po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 – na Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, w czasie której modlić się będziemy o dalszą pomyślność dla naszej Ojczyzny. W tym tygodniu nie bedzie adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Spotkanie wigilijne dla osób naszej gminy będących w szczególnej sytuacji życiowej - odbędzie się w środę o godz. 16.00 w "Dworku na Opieszynie". W spotkaniu tym organizowanym przez władze samorządowe i parafie wrzesińskie – weźmie udział Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski.
 • Spowiedź adwentowa we Farze będzie w sobotę. W naszej parafii spowiedź adwentowa będzie w czwartek 21-go grudnia. Godziny spowiedzi podamy w przyszłą niedzielę.
 • Przypominamy, że uroczysta Pasterka w świętą noc Narodzenia Pańskiego będzie w naszej parafii o godz. 22.
 • W związku z przeżywanym dzisiaj "Dniem Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie" - przy wyjściach z kościoła zbieramy do skarbonek ofiary na pomoc katolikom na Wschodzie.  Serdecznie prosimy o dar serca na działalność tamtejszego Kościoła, żyjącego w bardzo trudnych warunkach.
 • W minionym tygodniu do Domu Ojca odszedł 67-letni mieszkaniec Słomowa ś.p. Bolesław Rzepka. Pogrzeb tego parafianina odbędzie się we wtorek. O godz. 12.15 będzie Msza Święta w kościele, a o godz. 13.30 pogrzeb na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek...
 • Opłatki wigilijne oraz caritasowe świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można otrzymać w zakrystii.
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć wartościowy "Przewodnik Katolicki". Zgodnie też z zapowiedzią, wraz z dzisiejszą prasą, przy wyjściu z kościoła, ministranci rozdają pobłogosławione sianko pod obrus wigilijny. Nasze dobrowolne ofiary złożone przy tej okazji ministranton będą przeznaczone na ich wspólną wycieczkę.
 • Bardzo dziękujemy naszym parafianom i młodzieży klasy III gimnazjum za zgrabienie liści z terenu przykościelnego.
 • Wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich odbyła się i dzisiaj w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 będzie ważna wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn naszej parafii. Na tę wymianę zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca naszej parafii.
 • Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Kościelny, którego główną treścią są słowa: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym".
  Pierwszym okresem Nowego Roku Liturgicznego jest Adwent. Wdzięczni Panu Bogu za dar nieba podarujmy i my Bożej Dziecinie nasz adwentowy dar w postaci:
  a) dobrego postanowienia
  b) dobrze odprawionej spowiedzi adwentowej, która będzie w naszej parafii w czwartek 21 grudnia.
 • Bardzo dziękujemy pani artystce i panom kościelnym za przygotowanie pięknej dekoracji adwentowej.
 • Opłatki wigilijne przez cały adwent można otrzymać w zakrystii. Prosimy, aby opłatki brały osoby dorosłe. Także w zakrystii można nabywać caritasowe świece "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom": małe – w cenie 7 zł i duże w cenie 13 zł.
 • Pierwsze roraty będą w poniedziałek o godz. 18.00. Dzieci na roraty przychodzą z lampionami.
 • Biuro parafialne w poniedziałek będzie nieczynne.
 • W czwartek przypada I czwartek miesiąca.

biskup Carlos na LipowceW ramach 10-dniowego pobytu w Polsce, w niedzielę 19 listopada 2017r. przybył do naszej parafii ksiądz biskup Carlos Alfredo Cabezas Mendoza, ordynariusz diecezji Punto Ficho w stanie Falcon w Wenezueli, gdzie przez 31 lat pracował na misjach nasz rezydent ksiądz prałat Florian Cieniuch. Ksiądz biskup przybył do naszej Ojczyzny aby bliżej poznać nasz kraj i podziękować za polskich misjonarzy pracujących w Wenezueli.

Podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz.10.30 przy licznym udziale wiernych-ksiądz biskup w homilii, wygłoszonej w języku hiszpańskim, mówił o jedności Kościoła Powszechnego i powiedział, że tutaj spotkał się z żywą wspólnotą wierzących w Chrystusa.

Dziękując za serdeczne przyjęcie w naszej parafii ksiadz biskup życzył nam dalszych wykorzystanych świateł Ducha Świętego we wspólnej naszej pielgrzymce do Domu Ojca. Na radosne trwanie w przyjaźni z Panem ksiądz biskup wszystkim udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

 

biskup Carlos na Lipowce biskup Carlos na Lipowce

 • W ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania dzisiaj o godz. 17.00 będzie Msza Święta z udziałem młodzieży klasy III gimnazjum wraz z obojgiem jej rodziców. Po Mszy Świętej będzie spotkanie w kościele.
 • W czwartek przypada święto świętego Andrzeja Apostoła. Tego dnia na Msze Święte zapraszamy o godz. 17.00, 17.30 i 18.00.
 • W piątek przypada I-szy piątek miesiąca. Tradycyjnie, z okazji zbliżających się świąt odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą bliżej uroczystości Narodzenia Pańskiego. Termin odwiedzin podamy w przyszłą niedzielę.
  Zatem w najbliższy piątek nie ma odwiedzin chorych. Również w przyszłą niedzielę do chorych nie pojadą szafarze nadzwyczajni. 
  Ze względu na zbliżającą się spowiedź adwentową w naszej parafii, która będzie w czwartek 21-go grudnia, w piątek na godzinę 15.00 do spowiedzi przychodzą tylko ci, którzy zbierają I-sze piątki miesiąca. W piątek spowiedź będzie:
  - od godz.15.00 do 17.00
  - od godziny 17.00 do 17.30 – będzie przerwa w spowiedzi
  - następnie spowiedź będzie jeszcze od godz. 17.30 do 17.55.
  W piątek po Mszy Świętej sprawowanej o godz.18.00 będzie nabożeństwo wynagradzające Najświętsze Serce Pana Jezusa za grzechy całego świata.
 • Zgodnie z zapowiadzią, młodzież klasy III gimnazjum ze szkół spoza Nowego Folwarku prosimy, aby w ramach grudniowego spotkania przygotowującego do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przyszła w sobotę o godz. 10.00 i pomogła w zgrabieniu liści z terenu przykościelnego. Prosimy, aby młodzież ubrała się odpowiednio do pogody w danym dniu oraz aby koniecznie przyniosła ze sobą rękawice robocze i grabie.
 • Ważna wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn naszej parafii odbędzie się w sobotę po Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy w Psarach Polskich i w przyszłą niedzielę w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30.
  Na tę wymianę zapraszamy wszystkich członków tego stowarzyszenia oraz chętnych, którzy chcą się włączyć do tej bardzo owocnej modlitwy.
 • Caritas naszej diecezji organizuje za naszym pośrednictwem zbiórkę odzieży, obuwia i maskotek. Rzeczy te w miarę w dobrym stanie można dostarczyć do dolnego kościoła w następujących terminach:
  - w sobotę od godz. 17.30 – 19.00
  - w przyszłą niedzielę w godz. 7.30 – 13.00
 • W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Nowy Rok Kościelny.
  Pierwszym okresem Roku Kościelnego jest Adwent. Czas ten przypomina nam oczekiwanie Izraela na pierwsze przyjście Zbawiciela na ziemię, przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego oraz kieruje nasze myśli na powtórne przyjście Pana Jezusa przy końcu świata aby sądzić żywych i umarłych.
 • Opłatki wigilijne pobłogosławione w przyszłą niedzielę przez cały Adwent będzie można otrzymać w zakrystii. W każdej paczce wraz z życzeniami od duszpasterzy znajdują się 2 duże i 2 małe opłatki wigilijne.
  Prosimy, aby opłatki brały osoby dorosłe. Również w zakrystii, jak co roku, będzie można nabywać caritasowe świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, od tego roku: małe w cenie 7 zł i duże w cenie 13 zł. Dochód z tych świec zaniesie światło nadziei dzieciom szczególnie potrzebującym ciepła, pokoju i radości.
 • Roraty w adwencie będą w poniedziałki i czwartki o godz. 18.00. Pierwsze roraty będą więc w przyszły poniedziałek 4-go grudnia. Dzieci na roraty przynoszą lampiony.
 • Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych, przed chrztem ich dzieci, będzie w przyszłą niedzielę, jako w pierwszą niedzielę miesiąca - po Mszy Świętej wieczornej czyli około godziny 17.45 w kościele.
 • W ostatnim tygodniu do Domu Ojca przeszli: 71-letni mieszkaniec Przyborek ś.p. Roman Król, którego pogrzeb odbył się w piątek na cmentarzu komunalnym i 85-letni mieszkaniec Psar Polskich ś.p. Stanisław Witczak, którego pogrzeb odbył się również w piątek także na cmentarzu komunalnym.
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć "Przewodnik Katolicki" z książeczką "5 minut z Bogiem" - na każdy dzień grudnia.
 • Serdeczne podziękowanie składamy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na składkę mszalną przeznaczone na uregulowanie należności za zużycie gazu na ogrzewanie naszego kościoła i kaplicy w Psarach Polskich.
 • Bardzo dziękujemy też za ofiary złożone ubiegłej niedzieli do skarbonek na pomoc chrześcijanom prześladowanym na Bliskim Wschodzie. Na ten cel zebraliśmy 5475 zł.
 • W ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania dzisiaj o godz. 17.00 jest Msza Święta z udziałem młodzieży klasy II gimnazjum wraz z obojgiem jej rodziców. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie w kościele.
 • W środę 22 listopada przypada wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki śpiewu kościelnego. Wdzięczni Panu Bogu za dotychczasową działalność państwa organistów, naszej scholi i młodzieżowego zespołu muzycznego – wszystkim, którzy ubogacają naszą liturgię pięknym śpiewem i grą na instrumentach muzycznych – życzymy dalszego zapału w tej pięknej służbie liturgicznej, obfitych i wykorzystanych natchnień Ducha Świętego oraz dobrego zdrowia. Niech Pan Bóg wam wszystkim stokrotnie wynagrodzi wasz trud i poświęcenie.
 • Młodzież klasy III gimnazjum ze szkoły w Nowym Folwarku, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, prosimy aby przyszła w najbliższą sobotę o godz. 10.00 i pomogła w zgrabieniu liści z terenu przykościelnego. Pomoc ta będzie zamiast spotkania grudniowego w kościele. Prosimy, aby młodzież ubrała się odpowiednio do pogody w danym dniu oraz aby koniecznie wzięła ze sobą rękawice robocze i grabie.
 • Za tydzień, w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego, przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tego dnia po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem pomodlimy się Litanią i aktem poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Za publiczne odnowienie tego aktu będzie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Wrzesińskie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich zaprasza wszystkich członków, emerytów, rencistów kolejowych, sympatyków koła i ich rodziny na uroczystą Mszę Świętą z okazji święta patronów kolejarzy: świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i świętego Rafała Kalinowskiego. Msza Święta będzie odprawiona w naszym kościele, w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.
 • W przyszłą też niedzielę, w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, o godz. 17.00 będzie Msza Święta z udziałem młodzieży III klasy gimnazjum wraz z obojgiem jej rodziców. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie w kościele.
 • W minionym tygodniu do Domu Ojca przeszli:
  - 95–letnia mieszkanka Psar Polskich śp. Jadwiga Kaźmierska. Pogrzeb tej naszej parafianki odbędzie się w poniedziałek w Czerniejewie. O godz. 11.00 będzie Msza Święta w tamtejszym kościele i potem – pogrzeb na tamtejszym cmentarzu parafialnym. 
  - 60–letni mieszkaniec Wrześni śp. Leszek Dębicki. Pogrzeb tego parafianina odbędzie się w środę. O godz. 13.00 będzie Msza Święta w naszym kościele a o godz. 14.15 – pogrzeb na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek...
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć: "Przewodnik Katolicki" i bardzo wartościowy miesięcznik "Cuda i łaski Boże", przedstawiający współczesnych mistyków, stygmatyków i wizjonerów. Na stolikach przy wyjściach z kościoła są też wyłożone bezpłatne egzemplarze najnowszego "Przeglądu Powiatowego".
 • W ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania dzisiaj o godz. 17.00 jest Msza Święta z udziałem uczniów klasy VII szkoły podstawowej wraz z obojgiem ich rodziców. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie w kościele.
 • W roku świętego Brata Alberta, młodzież naszej parafii zapraszamy dzisiaj o godz. 17.00 do kościoła świętej Królowej Jadwigi na spotkanie z siostrami albertynkami, które przybliżą postać tego ofiarnego opiekuna wszystkich potrzebujących pomocy.
 • Chór "Camerata" pod dyrekcją naszej parafianki, pani Domiceli Cierpiszewskiej, zaprasza dzisiaj o godz. 17.00 na "Śpiewanki Patriotyczne", które odbędą się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Oprócz chóru wystąpią też uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni. Wstęp jest wolny.
 • W ramach dbałości o zdrowie psychiczne Starostwo Powiatowe zaprasza od poniedziałku do piątku na bezpłatne spotkania, konsultacje i warsztaty pomagające: w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom stresu, w przeżywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zapoznające się z różnymi technikami relaksacyjnymi. Szczegóły są podane na afiszu w gablotce.
 • Spotkanie Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbędzie się w czwartek po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 w plebanii. Na spotkanie to zapraszamy wszystkich członków koła.
 • W przyszłą niedzielę Mszy Świętej o godz. 10.30, będzie przewodniczył ksiądz biskup Carlos Alberto Cabezas Mendoza, ordynariusz diecezji Punto Ficho (Fijo) w stanie Falcon w Wenezueli, gdzie pracował ksiądz prałat Florian Cieniuch. Ksiądz biskup odwiedzi naszą parafię w ramach 10–dniowego swojego pobytu w Polsce. Wszystkich parafian zapraszamy do udziału w tej szczególnej Mszy Świętej.
 • W przyszła też niedzielę, w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, o godz. 17.00 będzie Msza Święta z udziałem młodzieży II klasy gimnazjum wraz z obojgiem jej rodziców. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie w kościele.
 • W związku z dzisiejszym IX Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który przeżywamy pod hasłem: "Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie", po Mszach Świętych zbieramy do skarbonek ofiary na pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Uprzejmie prosimy o hojny dar serca dla tych cierpiących dla Chrystusa naszych sióstr i braci w wierze. Pomóc też można wysyłając sms pod podany numer na ulotkach wyłożonych na stolikach przy wyjściach z kościoła.
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć też wartościowy "Przewodnik Katolicki" i piękne, ścienne kalendarze misyjne na 2018 rok, za które składamy dobrowolną ofiarę.
 • Bardzo dziękujemy wszystkim parafianom zaangażowanym w organizację liturgii w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym. Niech Pan bogaty w miłosierdzie hojnie obdarzy was i wasze rodziny swoim błogosławieństwem.
 • Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj witamy księdza prałata Floriana Cieniucha, który po 31 latach pracy misyjnej w Wenezueli przybył do naszej wspólnoty parafialnej aby wspomóc nas w pracy duszpasterskiej. Księdzu prałatowi życzymy wielu wykorzystanych świateł Ducha Świętego oraz zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata jego posługi kapłańskiej.
 • Wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn odbyła się wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich a dzisiaj będzie w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30.
 • Do środy jeszcze wybawiamy dusze naszych bliskich zmarłych z czyśćca zyskując za nie odpusty zupełne.
 • W czwartek 9-go listopada przypada święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Tego dnia na Msze Święte zapraszamy o godz. 17.00, 17.30 i 18.00.
 • W sobotę 11-go listopada przypada Święto Niepodległości. Tego dnia zapraszamy na Msze Święte świąteczne o godz. 09.00 i 10.30. O godzinie 10.30 będzie sprawowana Msza Święta "W intencji Ojczyzny". W Święto Niepodległości ksiądz dziekan z Fary oraz władze samorządowe i organizacje miejskie zapraszają na uroczystość patriotyczno-religijną, która rozpocznie się Mszą Świętą sprawowaną o godz.10.00 we Farze. Potem nastąpi przemarsz ulicami miasta pod pomnik 68 Pułku Piechoty przy ulicy Słowackiego, gdzie zostanie oddana cześć poległym za Ojczyznę. Na tę uroczystość zapraszamy szczególnie rodziców z dziećmi i młodzieżą. W Święto Niepodległości wywieszamy flagi narodowe. Biuro parafialne w sobotę będzie nieczynne.
 • Koncert organizowany przez naszego parafianina Mateusza Nowaczyka, z okazji Święta Niepodległości, odbędzie się w sobotę o godz. 18.00 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Na koncercie odnajdą się wszyscy, zarówno młodsi jak i starsi.
 • Msze Święte sprawowane w sobotę po południu: o godz. 15.00 w kaplicy w Psarach Polskich i o godz. 17.00 oraz 18.00 w kościele będą już, jak zwykle, Mszami niedzielnymi.
 • Serdeczne podziękowanie składamy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na składkę, która z racji Tygodnia Misyjnego w części była przeznaczona na misje.
 • Bardzo dziękujemy też za ofiary złożone ubiegłej niedzieli do skarbonek na pomoc narodowi meksykańskiemu w związku z trzęsieniem ziemi w tym kraju. Na ten cel zebraliśmy 716,50 zł.
 • Przypominamy, że w związku z przejściem na czas zimowy, począwszy od dzisiaj Msze Święte w niedziele wieczorem będą o godz. 17.00. Nabożeństwo różańcowe będzie więc dzisiaj o godz. 16.30. W kaplicy w Psarach Polskich od soboty 4 listopada począwszy – Msze Święte będą tam o godz. 15.00.
 • Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła Świętego Krzyża. Dziękujemy Panu Bogu za dar naszych świątyń: parafialnego kościoła Świętego Krzyża, pomocniczego kościoła Świętego Józefa oraz naszych trzech kaplic.
 • W środę 1 listopada przypada nakazana uroczystość Wszystkich Świętych. Pierwsza Msza Święta z tej uroczystości będzie już we wtorek o godz. 18.00. W środę Msze Święte w naszym kościele będą o godz. 7.30, 9.00 i 10.30. W środę też na cmentarzu farnym przy ul. Gnieźnieńskiej o godz. 12.00 będzie procesja żałobna i potem Msza Święta. Na cmentarzu zaś komunalnym o godz. 14.00 będzie procesja żałobna i potem Msza Święta. W tym roku liturgię na cmentarzu komunalnym organizuje nasza parafia. Przypominamy, najmilsi, że głównym sensem zbliżających się dni jest pomoc duszom naszych zmarłych w dojściu do nieba, zyskując za nie odpusty zupełne. Od 1 więc do 8 listopada będzie można codziennie wybawić jedną duszę z czyśćca zyskując za nią odpust zupełny . Aby zyskać taki odpust należy: 
  a) danego dnia przyjąć Komunię Świętą,
  b) pobożnie nawiedzić, którykolwiek cmentarz i odmówić tam, choćby w myślach, jakąkolwiek modlitwę w intencji zmarłych; można to także uczynić także na naszym cmentarzu przykościelnym, przy grobie Księdza kanonika Józefa Wronki,
  c) odmówić jakąkolwiek modlitwę w intencji wyznaczonej na ten dzień przez Ojca Świętego
  d) przeżyć ten dzień bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Przypominamy, że wszystkie ogłoszenia duszpasterskie, a więc i te warunki, można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 • W czwartek 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Tego dnia Msze Święte w naszym kościele będą o godz. 9.00, 16.30 i 18.00. Po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 9.00 będzie procesja żałobna wokół kościoła, ze stacją przy grobie księdza kanonika Józefa Wronki. W czwartek, wyjątkowo, można zyskać też odpust zupełny w kościele, bez nawiedzania cmentarza:
  a) przyjmując Komunię Świętą 
  b) odmawiając modlitwy odpustowe 
  c) przeżywając ten dzień bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
 • Biuro parafialne w czwartek będzie nieczynne.