• Bardzo dziękujemy młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz firmie drogowej naszego parafianina za zgrabienie i wywiezienie liści z terenu przykościelnego.
 • Wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich odbyła się i dzisiaj w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 będzie ważna wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn naszej parafii. Na tę wymianę zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca naszej parafii.
 • W czwartek 8 – go grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte w czwartek będą o godz. 9.00, 16.30 i 18.00. Chociaż uroczystość ta nie jest świętem nakazanym to jednak jako czciciele Matki Bożej przybądżmy, najmilsi, tego dnia na Mszę Świętą. Przypominamy też, że 8-go grudnia 1947r. Matka Boża objawiła się włoskiej pielęgniarce Pierinie Grilli i życzyła sobie, aby tego dnia w południe przeżywano "Godzinę Łaski dla Świata", przez co Maryja zsyłać będzie niezliczone łaski dla duszy i ciała i doprowadzi do wielkich i licznych nawróceń. Zatem w czwartek od godz. 12.00 do 13.00 zapraszamy do modlitwy w kościele, a kto nie może przybyć do kościoła niech tę godzinę poświęci na mdlitwę w domu. Dzieci chodzące na roraty, w czwartek, wyjątkowo, przychodzą bez lampionów. W czwartek też, podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 będzie poświęcenie medalików dzieciom komunijnym i wszystkim, którzy nie mają poświęconego medalika. Przy okazji przypominamy o noszeniu z wiarą medalika: jest on wielką obroną przed złem przez przemożną przyczynę Matki Najświętszej.
  W czwartek też po wieczornej Mszy Świętej będzie ważne spotkanie dla obojga rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 • Trzeżwościowy Dzień Skupienia w najbliższą sobotę organizują ojcowie paulini a Biechowa. Szczegóły podane są na afiszu w gablotce.
 • W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Radości z bliskiej już obecności przychodzacego Pana. Tego dnia, jako w drugą niedzielę miesiąca, składka będzie przeznaczona na pomoc w zapłaceniu należności za zużycie gazu na ogrzewanie naszego kościoła i kaplicy w Psarach Polskich.
 • W przyszłą też niedzielę ministranci wraz z prasą katolicką będą rozdawali sianko pod obrus wigilijny. Nasze dobrowolne ofiary złożone przy tej okazji ministrantom przeznaczone będą na ich wyjazd na wycieczkę.

Do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się:

Grześkowiak Jakub, stanu wolnego, zamieszkały w Witkowie
i Gajda Magdalena, stanu wolnego, zamieszkała na terenie tutejszej parafii
Zapowiedź pierwsza i druga 27.11 – 4.12.2016r.

Módlmy się za Narzeczonych, aby jak najlepiej przygotowali się do godnego przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Ktokolwiek jednak znałby przeszkody do zawarcia któregoś z planowanych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym Ks. Proboszcza. 

 • Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Kościelny. Pierwszym okresem Nowego Roku Liturgicznego jest Adwent. Wdzięczni Panu Bogu za dar nieba podarujmy i my Bożej Dziecinie nasz adwentowy dar w postaci:
  - dobrego postanowienia
  - dobrze odprawionej spowiedzi adwentowej
 • Bardzo dziękujemy pani artystce Donacie i państwu kościelnym za przygotowanie pięknej dekoracji adwentowej.
 • Opłatki wigilijne przez cały adwent można otrzymać w zakrystii. Prosimy, aby opłatki brały tylko osoby dorosłe. Także w zakrystii można nabywać caritasowe świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom: małe w cenie 6zł i duże w cenie 12 zł.
 • Pierwsze roraty będą w poniedziałek o godz. 18.00. Dzieci na roraty przychodzą z lampionami.
 • W środę przypada święto świętego Andrzeja Apostoła. Jak już wszyscy wiemy tego dnia przybędzie do naszej parafii ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski na duszpasterskie spotkanie z naszą wspólnotą parafialną z racji przypadającej wizytacji kanonicznej. Spotkania dla wszystkich odbędą się według omówionego planu o godz. 15.00, 16.30 i 18.00. Plan wizytacji jest wywieszony w gablotce. Chciejmy, najmilsi, przynajmniej raz spotkać się tego dnia z naszym wizytatorem kanonicznym.
 • W czwartek przypada I-szy czwartek miesiąca. Tego dnia po Mszy Świętej roratniej pomodlimy się z prośbą o święte i liczne powołania kaplańskie,
 • W piątek przypada I-szy piątek miesiąca. Tradycyjnie, z okazji zbliżających się świąt, odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą bliżej uroczystości Narodzenia Pańskiego. Termin odwiedzin podamy w przyszłą niedzielę. Zatem w najbliższy piątek nie ma odwiedzin chorych. Również w przyszłą niedzielę do chorych nie pojadą szafarze nadzwyczajni. Ze względu na zbliżającą się spowiedż adwentową w naszej parafii, w piątek na godz.15.00 do spowiedzi przychodzą tylko ci, którzy zbierają I-sze piątki miesiąca.
  W piątek spowiedż będzie:
  od godz. 15.00 – 16.00
  od godz. 16.00 – 16.30 będzie przerwa w spowiedzi.

slubPrzypominamy, że wraz z Adwentem 2016 roku wchodzi w życie nowa instrukcja duszpasterska regulująca zasady przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa w archidiecezji gnieźnieńskiej. Główna zmiana dotyczy przygotowania bliższego, czyli tzw. „kursu przedmałżeńskiego” realizowanego dotąd w ramach katechezy parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Według nowych zasad kurs ten, a mówiąc ściślej katechezy przedmałżeńskie będą adresowane wyłącznie do narzeczonych, którzy podjęli już decyzję o ślubie, a nie jak dotąd, do wszystkich chętnych młodych ludzi. O tym, kiedy i gdzie mają w nich uczestniczyć, dowiedzą się m.in. w biurze parafialnym w czasie rezerwowania terminu ceremonii. W myśl instrukcji na powyższe przygotowanie złoży się cykl katechez obejmujący minimum sześć cotygodniowych spotkań trwających od 1,5 do 2 godzin zegarowych. Cykl ten będzie organizowany w jednym miejscu w dekanacie z częstotliwością dostosowaną do potrzeb – raz, dwa, a w razie konieczności więcej razy w roku. Narzeczeni będą musieli go rozpocząć minimum pół roku przed ślubem. Zalecane jest, by cały cykl odbyli w jednym miejscu, niemniej jeśli zajdzie taka konieczność, zacząć mogą w jednym dekanacie, a ukończyć w innym. Katechezy poprowadzą duszpasterze oraz pary małżeńskie, a także specjaliści z różnych dziedzin np. lekarze, pedagodzy, psycholodzy, doradcy życia rodzinnego, asystenci rodzinni. Spotkania będą miały formę zarówno prelekcji, jak i warsztatów, tak by narzeczeni brali w nich czynny udział. Po ukończeniu całego cyklu, narzeczeni otrzymają zaświadczenie, które będą mogli przedłożyć w kancelarii parafialnej. I tu uwaga. Powyższego przygotowania nie będzie można zastąpić np. tzw. kursem weekendowym, internetowym czy innym. Niemniej narzeczonym będą proponowane różne formy dodatkowe jak rekolekcje, dni skupienia, warsztaty i weekendowe spotkania, które już teraz odbywają się na terenie naszej archidiecezji. Dodajmy, zaświadczenia otrzymane przed 27 listopada br. zachowują ważność.
źródło: AG