• Bardzo dziękujemy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na renowację wnętrza kościoła Świętego Krzyża. Informujemy, że w tym tygodniu, w Imię Boże, rozpoczniemy remont wnętrza kościoła Świętego Krzyża przy pomocy środków unijnych. Chociaż zgodnie z umową remont ten powinien trwać do końca 2019 roku, to jednak wykonawca zobowiązał się zakończyć prace do przyszłego odpustu, czyli do września 2018 roku. W związku z tym uprzejmie prosimy parafian o pamięć i wsparcie wkładu własnego parafii w to wielkie dzieło, zgodnie z Listem Księdza Proboszcza do Parafian z grudnia ubiegłego roku, w którym była uprzejma prośba, "aby każda rodzina, która może, w ciągu dwóch najbliższych lat, to znaczy w roku 2017 i 2018 ofiarowała po 200 zł rocznie, co można uczynić w ratach" albo w kopercie z nazwiskiem rodziny i adresem osobiście składając ofiarę księdzu lub wpłacając taką ofiarę na nasze konto parafialne z dopiskiem: "ofiara na remont wnętrza kościoła Świętego Krzyża". Z góry dziękujemy za każde wsparcie tej niepowtarzalnej szansy dotyczącej zabytkowego kościoła Świętego Krzyża.
 • Informujemy, że w związku z lutowym włamaniem do kościoła Świętego Józefa – zostały założone systemy alarmowe i nowy monitoring zewnętrzny. Systemem tym objęte zostały obydwa kościoły oraz plebania.
 • Dzisiaj przypada w Kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się, najmilsi, aby twórcy i nadawcy medialni działali w duchu miłości i prawdy, a my sami abyśmy korzystali z tych środków w zgodzie z własnym sumieniem oraz dla dobra osobistego i swojej rodziny.
 • Wrzesińskie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich zaprasza na dzisiejsze spotkanie, które odbędzie się o godz.17.00 w plebanii.
 • Spotkanie młodzieży klasy III-ciej gimnazjum, która w przyszłym roku w czerwcu ma przyjąć w naszej parafii sakrament bierzmowania i jej obojga rodziców odbędzie się dzisiaj w kościele po wieczornej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 19.00 czyli ok. godz. 19.45. Młodzież i oboje rodziców zapraszamy na Mszę Świętą po której będzie spotkanie. Młodzież i rodziców prosimy o zabranie ze sobą kartki i długopisu.
 • W poniedziałek 18-go września przypada święto świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Młodzież zapraszamy tego dnia na Mszę Świętą o godz. 17.00, 17.30 lub 18.00, aby za pośrednictwem swego patrona wyprosić łaskę rozpoznania i wiernego wypełnienia swojego powołania życiowego.
 • Spotkanie Wrzesińskiego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbędzie się w czwartek po wieczornej Mszy Świętej w plebanii. Na to ważne spotkanie zapraszamy wszystkich członków tego koła.
 • W sobotę 23-go września, w dniu świętego Ojca Pio, który patronuje nam w pięknej figurze znajdującej się obok ołtarza Miłosierdzia Bożego – z racji kościoła Świętego Krzyża – przypada w naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach stałej adoracji Pana Jezusa w naszej diecezji. Adoracja połączona z "Jerychem Różańcowym" rozpocznie się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 9.00 i potrwa do godz. 17.45. W tym czasie przyjdźmy, najmilsi, uwielbiać niezgłębioną miłość naszego Zbawiciela ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, błagając o Boży pokój na świecie. Dla pewnego porządku podajemy plan adoracji:
  od 09.30 – 10.00 – adorują uczestnicy rannej Mszy Świętej
  od 10.00 – 11.00 - mieszkańcy Słomowa
  od 11.00 - 12.00 - mieszkańcy Słomówka, Chociczki i Psar Wielkich
  od 12.00 - 13.00 - mieszkańcy Przyborek
  od 13.00 - 14.00 - mieszkańcy Nowego Folwarku
  od 14.00 - 15.00 - mieszkańcy Psar Polskich od nr 01 – 100
  od 15.00 - 16.00 - mieszkańcy Psar Polskich od nr 101 do końca miejscowości
  od 16.00 - 17.00 - mieszkańcy Psar Małych
  od 17.00 - 17.45 - mieszkańcy Wrześni, a szczególnie ministranci, lektorzy, młodzież i członkowie stowarzyszeń działających przy naszej parafii.

 • Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców oraz VII Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, który przeżywamy pod hasłem: "Maryja wychowawczynią pokoleń". Zatem, w tym tygodniu, módlmy się o dobrych rodziców i wychowawców naszych dzieci i młodzieży oraz o łaskę wytrwania młodego pokolenia w przyjaźni z Panem Bogiem do końca życia.
 • Rejonowe spotkanie dla Narzeczonych odbędzie się dzisiaj od godz. 14.00 – 16.00 w plebanii. W tym spotkaniu powinny wziąć udział wszystkie pary, które mają ślubować do 4 grudnia włącznie.
 • We wtorek 12 września przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Na Msze Święte we wtorek zapraszamy o godz. 17.00i 18.00.
 • W związku z dzisiejszym odpustem w Biechowie Msza Święta dla chorych i osób starszych będzie odprawiona w środę o godz. 15.30. Na tę Mszę Świętą, jak zwykle, organizujemy bezpłatny przejazd autokarem, który odjedzie sprzed naszego kościoła w środę o godz. 14.40. Po Mszy Świętej - będzie w Biechowie krótka agapa i około godziny 17.30 jest planowany powrót do Wrześni. Pielgrzymkę poprowadzi ksiądz proboszcz. Są jeszcze miejsca na ten wyjazd. Chętni mogą zgłaszać się do zakrystii lub biurze parafialnym.
 • W czwartek 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i nasz główny odpust parafialny. Tego dnia łaski odpustu zupełnego będzie można otrzymać podczas Mszy Świętych sprawowanych w kościele Świętego Krzyża o godz. 9.00 i 16.00. Na godz. 9.00 zapraszamy szczególnie chorych i osoby starsze oraz tych, którzy nie będą mogli przyjść później. Sumę odpustową w czwartek o godz. 18.00 odprawi i kazanie wygłosi ksiądz dr Przemysław Kwiatkowski, obecnie rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, poprzednio sekretarz księdza Prymasa Wojciecha Polaka. Po sumie będzie procesja eucharystyczna do kościoła Świętego Krzyża i tam też nastąpi zakończenie uroczystości z ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego. Na sumę odpustową o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich parafian, w tym uczniów klas III gimnazjum, dla których to będzie uroczyste rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy Świętej i procesji młodzież ta udaje się do kościoła Świętego Józefa na pierwsze spotkanie. Na odpust młodzież ta przynosi karteczki z wypisanym: imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem rodziców oraz podaną klasą i szkołą do której młodzież uczęszcza
 • Bardzo serdeczne podziękowanie składamy wszystkim, którzy w dwie ostatnie niedziele złożyli ofiary na pomoc poszkodowanym w nawałnicy, która przeszła nad naszym rejonem w piątek 11 sierpnia. Za dobroć serca jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy.
 • Od dzisiaj wracamy do stałego porządku odprawiania Mszy Świętych i nabożeństw. Od dzisiaj więc w niedziele – jest również Msza Święta o godz. 12.00.
 • Wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn odbyła się wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich i dzisiaj będzie w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30. Na tę wymianę zapraszamy wszystkich członków tego stowarzyszenia.
 • W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolno – katechetyczny. W imieniu dyrekcji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku przypominamy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolno – katechetycznego w tej szkole będzie w poniedziałek o godz. 9.00.
 • W czwartek przypada I czwartek miesiąca. Tego dnia po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo eucharystyczne z modlitwą o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po nabożeństwie odbędzie się w plebanii spotkanie naszego Koła Stowarzyszenia Powołań Kapłańskich. Na spotkanie to zapraszamy wszystkich członków tego koła i tych, którym na sercu leży sprawa powołań w naszej diecezji i naszej parafii.
 • W piątek 8 września przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia na Msze Święte zapraszamy jutro o godz. 17.00, 17.30 i 18.00.
 • W przyszłą niedzielę, jako drugą niedzielę miesiąca, składka będzie przeznaczona na remont wnętrza kościoła Świętego Krzyża.
 • W przyszłą też niedzielę, w związku z rozpoczętym rokiem szkolno – katechetycznym podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 12.00 będzie błogosławieństwo uczniów, szczególnie uczniów klasy I- szej szkoły podstawowej oraz ich tornistrów i przyborów szkolnych. Przy okazji przypominamy, że Msza Święta na początek i zakończenie roku szkolno – katechetycznego ma termin stały i:
  • na początku roku jest w I niedzielę września o godz. 12.00 (w tym roku jest, wyjątkowo w II niedzielę)
  • a na zakończenie roku szkolno – katechetycznego w przeddzień rozdania świadectw o godz. 18.00. W tych Mszach Świętych biorą udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i wszystkich szkół ponadgimnazjalnych wraz z rodzicami.

 • Bardzo serdeczne podziękowanie składamy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na pomoc najbardziej poszkodowanym w nawałnicy, która przeszła nad naszym rejonem w piątek 11-go sierpnia.
  Przypominamy, że poszkodowani w nawałnicy mogą skorzystać z następującej pomocy:
  a) jeżeli budynki mieszkalne lub gospodarcze, które uległy zniszczeniu były ubezpieczone – to należy skorzystać z wypłaty odszkodowania przysługującej z tego tytułu od firmy ubezpieczeniowej;
  b) z pomocy państwowej – składając wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni;
  c) z pomocy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej składając wniosek poprzez swojego księdza proboszcza - wnioski te można pobrać w zakrystii, biurze parafialnym lub ze strony internetowej Caritasu Archidiecezji Gnieźnieńskiej i po wypełnieniu ich oddać księdzu proboszczowi, który wysyła je do Caritasu naszej diecezji. Wnioski te prosimy składać do poniedziałku 4-go września.
  d) z pomocy naszej parafii, która rozdzieli zebrane środki w dniach 20 i 27 sierpnia w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrześni.
 • W piątek 1-go września przypada 78. rocznica wybuchu II wojny światowej. W piątek więc pamiętajmy, najmilsi, w naszej modlitwie o wszystkich poległych i pomordowanych w czasie tej tragicznej wojny. Pomódlmy się także o Boży pokój na całym świecie. Na Msze Święte w piątek zapraszamy o godz. 17.00, 17.30 i 18.00.
 • Burmistrz Miasta i Gminy oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich zapraszają też w piątek o godz. 18.00 na Cmentarz Farny, aby tam oddać hołd walczącym, poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej.
 • W piątek też przypada I-szy piątek miesiąca. Tego dnia od godz. 8.30 odwiedzać będziemy chorych z sakramentami świętymi w ich domach. Chorych, którzy nie są zgłoszeni na stałe, prosimy zgłaszać do środy włącznie. Jak zwykle też, w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.30 także szafarze nadzwyczajni pojadą z Komunią Świętą do chorych. W piątek po południu będzie spowiedź na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego dla dzieci i młodzieży według następującego porządku:
  od godz. 15.00 – dla dzieci klasy IV szkoły podstawowej,
  od godz. 15.30 – dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej,
  od godz. 16.00 – dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
  od godz. 17.00 do 17.30 będzie przerwa w spowiedzi
  od godz. 17.30 do 17.55 – zapraszamy do spowiedzi studentów i osoby dorosłe.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Stefaniak Sławomir Tomasz, stanu wolnego, zamieszkały na terenie tutejszej parafii
i Mikołajczak Paulina Maria, stanu wolnego, zamieszkała w Kaczanowie
Zapowiedź pierwsza i druga 20.08 – 27.08.2017r.

Hetman Marcin, stanu wolnego, zamieszkały w Puszczykowie
i Marciniak Agata Elżbieta, stanu wolnego, zamieszkała na terenie tutejszej parafii
Zapowiedź pierwsza i druga 20.08 – 27.08.2017r.

Przybylski Mateusz Przemysław, stanu wolnego, zamieszkały na terenie tutejszej parafii
i Wawrzyniak Karolina, stanu wolnego, zamieszkała we Wrześni
Zapowiedź pierwsza i druga 13.08 – 20.08.2017r.

Módlmy się za Narzeczonych, aby jak najlepiej przygotowali się do godnego przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Ktokolwiek jednak znałby przeszkody do zawarcia któregoś z planowanych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym Ks. Proboszcza. 

 • Bardzo dziękujemy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na renowację wnętrza kościoła Świętego Krzyża.
 • We wtorek 22 sierpnia przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, pod której wezwaniem i opieką jest kaplica przy dawnym C.P.N. Z tej okazji, w najbliższą środę o godz. 16.45 odprawimy tam uroczystą Mszę Świętą z możliwością zyskania odpustu zupełnego. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej, szczególnie parafian, którzy jeszcze nie byli w tej urokliwej, pięknie wyremontowanej naszej kaplicy.
 • Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z "Jerychem Różańcowym", odprawianym w ważnych intencjach Kościoła i świata – odbędzie się w czwartek w Parafii p.w. Świętego Kazimierza Królewicza. Adoracja rozpocznie się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.00 i potrwa do godz. 17.30. O godz. 18.00 będzie tam Msza Święta. Dla naszej parafii są przewidziane godziny od 12.30 – 15.00. O godz. 15.00 będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zachęcamy parafian do udziału w tej ważnej modlitwie, szczególnie prosimy o to członków Żywego Różańca.
 • W sobotę 26 sierpnia przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msza Święta z tej uroczystości będzie już w piątek o godz. 18.00, w sobotę o godz. 9.00 i 18.00 w kościele Świętego Józefa oraz o godz. 17.00 w kaplicy w Psarach Polskich. Chociaż nie jest to uroczystość nakazana, to jednak jako czciciele Matki Najświętszej przyjdźmy, najmilsi, uczcić imieniny naszej Jasnogórskiej Pani i Królowej.
 • Biuro parafialne w sobotę 26 sierpnia będzie nieczynne.
 • W związku z ostatnią nawałnicą w naszym rejonie, uprzejmie prosimy wszystkich parafian, którzy nie ucierpieli w związku z tą katastrofą aby hojnie wsparli wszystkich poszkodowanych w naszej parafii ofiarą materialną, którą zbieramy na składkę dzisiaj i w kolejną niedzielę 27 sierpnia. Ofiary można również bezpośrednio przekazywać naszym księżom. Zebraną kwotę przekażemy najbardziej poszkodowanym rodzinom w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Bardzo prosimy również o wzajemną pomoc rodzinną, sąsiedzką i międzyludzką.
 • Za tydzień, czyli, tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia, podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 złożymy Panu Bogu nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne plony ziemi. W związku z tym bardzo prosimy mieszkańców wszystkich wiosek o wykonanie tradycyjnych wieńców dożynkowych. Wszystkie delegacje prosimy o ustawienie się przed Mszą Świętą przed głównym wejściem do kościoła.
 • XIX Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbędą się w Gnieźnie 27 sierpnia. Szczegółowy plan znajduje się na afiszu w gablotce.
 • W przyszłą też niedzielę o godz. 15.00 odbędzie się wakacyjne spotkanie członków Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn na terenie naszego campingu. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich członków tego stowarzyszenia.
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć ciekawy "Przewodnik Katolicki".
 • Burmistrz Miasta i Gminy, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne i Towarzystwo Unia Wrześnian zapraszają na uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem 68 Pułku Piechoty we Wrześni przy ul. Słowackiego, w 97 rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30. Po uroczystości pod pomnikiem zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Obrońców Ojczyzny w kościele farnym o godz. 11.30. Będzie to zarazem Msza Święta z racji głównego odpustu parafii farnej.
 • W związku z piątkowym kataklizmem pogodowym w naszym rejonie prosimy wszystkich szczególnie poszkodowanych w związku z tą nawałnicą o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej o radę i pomoc. Jednocześnie uprzejmie prosimy wszystkich parafian, którzy nie ucierpieli w związku z tą katastrofą aby hojnie wsparli wszystkich poszkodowanych w naszej parafii ofiarą materialną, którą będziemy zbierali na składkę w dwie najbliższe niedziele 20 i 27 sierpnia. Ofiary można również bezpośrednio przekazywać naszym księżom. Zebraną kwotę przekażemy najbardziej poszkodowanym rodzinom w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Bardzo prosimy również o wzajemną pomoc rodzinną, sąsiedzką i międzyludzką.
 • Do Domu Ojca przeszła 54 letnia, śp. Maria Hyziewicz. Pogrzeb zmarłej odbędzie się w środę. O godz. 11.45 będzie w kościele Msza Święta a o godz. 12 45 – pogrzeb na cmentarzu komunaknym. Wieczny odpoczynek...
 • We wtorek 15 sierpnia przypada nakazana uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny a zarazem święto Wojska Polskiego. Jest to najstarsza uroczystość maryjna, która wyraża prawdę, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba jako wierna Matka Syna Bożego. Msze Święte w uroczystość Wniebowzięcia NMP będą według wakacyjnego porządku niedzielnego, a więc o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 19.00. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie tegorocznych pierwocin zbóż, ziół i kwiatów.
 • Burmistrz Miasta i Gminy, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne i Towarzystwo Unia Wrześnian zapraszają na uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem 68 Pułku Piechoty we Wrześni przy ul. Słowackiego, w 97. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30. Po uroczystości pod pomnikiem zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Obrońców Ojczyzny w kościele farnym o godz. 11.30. Będzie to zarazem Msza Święta z racji głównego odpustu parafii farnej.
 • W związku z ostatnią nawałnicą, pracami porządkowymi polegającymi na usunięciu połamanych drzew oraz z planowaną renowacją kościoła Świętego Krzyża informujemy, że piątkowe Msze Święte będą w kościele Świętego Józefa. Otoczmy modlitwą członków naszej wspólnoty których dotknęła ta piątkowa nawałnica.
 • Już dzisiaj informujemy także, że za 2 tygodnie, czyli tradycyjnie, w ostatnią niedzielę sierpnia, podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 złożymy Panu Bogu nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne plony ziemi. Bardzo prosimy więc mieszkańców poszczególnych wiosek o wykonanie na 27 sierpnia tradycyjnych wieńców dożynkowych.
 • W minionym tygodniu odeszła do Domu Ojca 85 letnia mieszkanka Słomowa śp. Kazimiera Piesiak, której pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek...
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć ciekawy "Przewodnik Katolicki".

swiecaCentrum Edukacyjno - Formacyjne w Gnieźnie zaprasza w dniach 25.08 - 27.08.2017r. na rekolekcje dla osób, które straciły swoje dzieci. 

Doświadczenie utraty własnego dziecka to dramat, którego nie da się opisać, a zrozumieć mogą go tylko ci, którzy sami przeżyli podobne doświadczenie. Tracąc dziecko, traci się jakby część samego siebie. Przeżycie tak wielkiego bólu rodzi wiele pytań, od których nie sposób się uwolnić. Dokąd z nimi pójść? Gdzie znaleźć odpowiedź?
W proponowanych rekolekcjach nie dajemy łatwych odpowiedzi na trudne pytania, nie obiecujemy "taniej" pociechy i nie zapewniamy, że wszystko zaraz się zmieni. Chcemy się spotkać i pokornie słuchać, być blisko Boga i siebie nawzajem, uczestniczyć w drodze tych, którzy jak my, bardzo cierpieli, a jednak podążają naprzód i żyją w nadziei spotkania.
Rekolekcje przeznaczone są dla osób, które straciły swoje dzieci, niezależnie od wieku czy okoliczności. Znajdziemy w nich czas na wspólną modlitwę, refleksję nad problemem utraty i żałoby, wzajemne słuchanie. Będzie w nich szansa na rozmowę z księdzem, psychologiem, a nade wszystko osobami, które mogą nas zrozumieć, bo przeszły podobną drogę. Zapraszamy!

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie Centrum: http://cef.gniezno.pl