mb-rozaniec
 
Spotkania Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn odbywają się:

 

w Psarach Polskich – w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca po Mszy Św. w kaplicy
we Wrześni – w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. sprawowanej o godz. 10.30 w kościele
 

Październik 2017
"Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra."

Wrzesień 2017
"Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości"