DATA DZIEŃ GODZ. INTENCJA
7.03.2017 Wtorek 17.00 Od córki Grażyny z rodziną
27.03.2017 Poniedziałek 18.00 Od córki Renaty z rodziną
7.04.2017 Piątek 18.00 Od córki Urszuli z rodziną
11.06.2017 Niedziela 19.00 Od siostrzenicy Małgorzaty z rodziną
Msze Święte łączone
15.02.2017 Środa 18.00 Od Emilii Kozłowskiej z rodziną
22.02.2017 Środa 18.00 Od sąsiadów pp. Przybylskich i Rewersów
15.03.2017 Środa 18.00 Od Marii i Janusza Woźniaków z rodzina
29.03.2017 Środa 18.00 Od rodziny z Rumii
12.04.2017 Środa 18.00 Od rodziny Rudzińskich z Wrześni