DATA DZIEŃ GODZ. INTENCJA
22.05.2017 Poniedziałek 17.00 Od żony
1.06.2017 Czwartek 17.00 Od córki z mężem
13.06.2017 Wtorek 17.00 Od syna z rodziną
22.06.2017 Czwartek 17.00 Od wnuczki Mileny z mężem
30.06.2017 Piątek 18.00 Od wnuczka Leszka z żoną i dziećmi
10.07.2017 Poniedziałek 18.00 Od rodzin: Mariana i Grzegorza Machińskich i Kapsów z Przyborek
17.07.2017 Poniedziałek 17.00 Od rodziny Szambelańczyków
21.10.2017 Sobota 18.00 Od chrześniaczki Eli z rodziną
Msze Święte łączone
26.07.2017 Środa 18.00 Od państwa Klaczyńskich i Przybylskich
2.08.2017 Środa 18.00 Od Seweryna Przybyłowicza z rodziną
9.08.2017 Środa 18.00 Od rodziny Goździewiczów
16.08.2017 Środa 18.00 Od Aurelii i Stanisława Kazimierskich
23.08.2017 Środa 18.00 Od rodziny Urbanowiczów z Graboszewa
30.08.2017 Środa 18.00 Od współpracowników syna Andrzeja z firmy "Wood – Mizer"
6.09.2017 Środa 18.00 Od rodzin państwa Jakubowskich i Górskich oraz pani Śmigielskiej
13.09.2017 Środa 18.00 Od rodziny Dobrychłopów z Goliny