DATA

DZIEŃ

GODZ.

INTENCJA

14.08.2017

Poniedziałek

17.00

Od żony

25.08.2017

Piątek

18.00

Od córki Ewy z mężem

7.09.2017

Czwartek

18.00

Od córki Urszuli z rodziną

18.09.2017

Poniedziałek

17.00

Od córki Doroty z rodziną

29.09.2017

Piątek

17.00

Od Ireny Ratajczak z rodziną Szczęsnych

2.10.2017

Poniedziałek

17.00

Od Geni z rodziną

10.10.2017

Wtorek

18.00

Od siostry Leokadii i brata Stanisława z rodziną
Msze Święte łączone

19.07.2017

Środa

18.00

Od bratowej Heleny oraz Janusza Wawrzyniaka i Marii Kurzac z rodzinami z Doruchowa

26.07.2017

Środa

18.00

Od kuzynki Eugenii z rodziną ze Słomowa

2.08.2017

Środa

18.00

Od kuzynki Mieczysławy Mazurkiewicz z rodziną

9.08.2017

Środa

18.00

Od chrześniaka Roberta z rodziną