DATA

DZIEŃ

GODZ.

INTENCJA

21.05.2017

Niedziela

7.30

Od Róż Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn naszej parafii

5.06.2017

Poniedziałek

16.30

Od Krystyny i Karola Dobruckich z rodziną

24.08.2017

Czwartek

17.00

Od żony

4.09.2017

Poniedziałek

17.00

Od brata Czesława z żoną

11.09.2017

Poniedziałek

17.00

Od bratanka Radka z rodziną

19.09.2017

Wtorek

18.00

Od Ireny, Zdzisława i Jarosława Czarneckich

28.09.2017

Czwartek

18.00

Od córki Kasi z rodziną

6.10.2017

Piątek

17.00

Od chrześniaka Michała z rodziną

8.10.2017

Niedziela

12.00

Od Grażyny i Jerzego Wardeńskich

22.10.2017

Niedziela

12.00

Od Rady Ekonomicznej naszej parafii

29.10.2017

Niedziela

9.00

Od rodzin: Wrońskich, Michalskich i Tłoczków

5.11.2017

Niedziela

7.30

Od sąsiadów z ul. Świętokrzyskiej: państwa Karpińskich, Rezlerów, Chołuj i Pedrycz
Msze Święte łączone

21.06.2017

Środa

18.00

Od Violetty i Waldemara Lewandowskich

28.06.2017

Środa

18.00

Od sąsiadów pp. Justyny i Krzysztofa Staniszewskich z Małgosią