DATA

DZIEŃ

GODZ

INTENCJA

3.10.2017

Wtorek

17.00

Od żony

10.10.2017

Wtorek

17.00

Od córki Violetty z Waynem

19.10.2017

Czwartek

18.00

Od syna Łukasza z żoną i dziećmi

27.10.2017

Piątek

17.00

Od brata Jana z żoną

30.12.2017

Sobota

18.00

Od sąsiadów: rodziny Musiałkiewicz, Arlety i Adama Urbaniak, Zofii i Jerzego Kubas oraz Jolanty i Dariusza Kubas
Msze Święte łączone

16.08.2017

Środa

18.00

Od Doroty Dobry i Mariana Nowaczyk z rodzinami

23.08.2017

Środa

18.00

Od pp. Kuczów z rodzinami

30.08.2017

Środa

18.00

Od chrześniaka Piotra z rodziną

6.09.2017

Środa

18.00

Od bratowej Ireny z rodziną

13.09.2017

Środa

18.00

Od chrześniaczki Agnieszki z rodziną

20.09.2017

Środa

18.00

Od rodziny Wieczorków ze Słupcy

27.09.2017

Środa

18.00

Od Hanny i Czesława Rybackich z rodziną

8.11.2017

Środa

18.00

Od rodziny Izydorek i Szternel

15.11.2017

Środa

18.00

Od rodziny Jareckich z Wrześni