DATA

DZIEŃ

GODZ.

INTENCJA

7.09.2017

Czwartek

17.00

Od rodziców

8.09.2017

Piątek

18.00

Od żony z dziećmi

22.09.2017

Piątek

17.00

Od rodziny Juszczaków z Kaczanowa
Msze Święte łączone

12.07.2017

Środa

18.00

Od sąsiadów pp. Szymańskich

19.07.2017

Środa

18.00

Od rodziny Hofmanów

26.07.2017

Środa

18.00

Od rodziny Rogowiczów z Neryngowa

2.08.2017

Środa

18.00

Od kuzynostwa: Sylwii, Przemysława, Iwony i Łukasza z rodzinami

9.08.2017

Środa

18.00

Od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej w Targowej Górce

16.08.2017

Środa

18.00

Od Ilony, Mirka, Patrycji i Szymona Rewersów

23.08.2017

Środa

18.00

Od sąsiadów pp. Szczecińskich