DATA DZIEŃ GODZ. INTENCJA
31.10.2017 Wtorek 17.00 Od żony
6.11.2017 Poniedziałek 17.00 Od córki i syna
14.11.2017 Wtorek 17.00 Od brata Jana z rodziną
20.11.2017 Poniedziałek 18.00 Od brata Marka
30.11.2017 Czwartek 17.00 Od siostry z rodziną
3.12.2017 Niedziela 17.00 Od rodzin Kaniewskich i Stawowych
12.12.2017 Wtorek 18.00 Od rodzin pp. Piaseckich, Bednarków i Remiszów
Msze Święte łączone
23.08.2017 Środa 18.00 Od kuzynki Bernadety z rodziną i kuzyna Piotra z Violetą
30.08.2017 Środa 18.00 Od sąsiadki Ewy Sobczak z rodziną
13.09.2017 Środa 18.00 Od Bożeny Filipczak z rodziną
20.09.2017 Środa 18.00 Od chrześniaczki Hanny z rodzicami
27.09.2017 Środa 18.00 Od pani Wróbel z Wrześni
4.10.2017 Środa 18.00 Od rodziny Kurczalskich z Brzostkowa
18.10.2017 Środa 18.00 Od kuzyna Zbyszka z rodziną z Miłosławia
25.10.2017 Środa 18.00 Od Krystyny z Witaszyc z rodziną
20.12.2017 Środa 18.00 Od rodziny Janowskich
27.12.2017 Środa 18.00 Od Romana i Barbary