DATA

DZIEŃ

GODZ.

INTENCJA

9.11.2017

Czwartek

18.00

Od syna z Sylwią i dziećmi

16.11.2017

Czwartek

18.00

Od rodziny Jadczaków z mamą

23.11.2017

Czwartek

18.00

Od rodziny Kaczmarków z Sokołowa
Msze Święte łączone

27.09.2017

Środa

18.00

Od rodziny Olków z Węgierek