DATA DZIEŃ GODZ. INTENCJA
16.11.2017 Czwartek 17.00 Od córki Mirosławy z mężem oraz córką i synami i ich rodzinami
23.11.2017 Czwartek 17.00 Od syna Jacka z żoną i rodziną
7.12.2017 Czwartek 18.00 Od córki Jolanty z mężem oraz córkami i ich rodzinami
15.12.2017 Piątek 18.00 Od państwa Kostrzewskich z Psar Małych
26.12.2017 Wtorek 7.30 Od brata z żoną i rodziną
31.12.2017 Niedziela 12.00 Od córki Aliny z mężem oraz córkami i ich rodzinami
Msze Święte łączone
13.09.2017 Środa 18.00 Od współpracowników firmy "Matex" – dział stolarnia
20.09.2017 Środa 18.00 Od Ewy i Michała Zaworskich
27.09.2017 Środa 18.00 Od rodziny Przepiórów z Psar Małych
4.10.2017 Środa 18.00 Od rodzin: Filipowiczów, Kartusińskich i Skórzewskich
11.10.2017 Środa 18.00 Od sąsiadki - Zdzisławy Kamińskiej z rodziną