DATA DZIEŃ GODZ. INTENCJA
8.08.2016 Poniedziałek 18.00 Od córki z rodziną
12.08.2016 Piątek
Kościół Św. Krzyża
18.00 Od syna Wiesława z rodziną
25.08.2016 Czwartek 17.00 Od szwagierki Janiny z mężem oraz Marka i Ryszarda z rodziną
1.09.2016 Czwartek 17.00 Od Feliksa Jóźwiaka z rodziną
6.09.2016 Wtorek 17.00 Od chrześniaka Janusza z rodziną
   Msze Święte łaczone
21.09.2016 Środa 18.00 Od Stanisławy Robaszkiewicz i rodziny Krystkowiaków