• Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców oraz VII Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, który przeżywamy pod hasłem: "Maryja wychowawczynią pokoleń". Zatem, w tym tygodniu, módlmy się o dobrych rodziców i wychowawców naszych dzieci i młodzieży oraz o łaskę wytrwania młodego pokolenia w przyjaźni z Panem Bogiem do końca życia.
 • Rejonowe spotkanie dla Narzeczonych odbędzie się dzisiaj od godz. 14.00 – 16.00 w plebanii. W tym spotkaniu powinny wziąć udział wszystkie pary, które mają ślubować do 4 grudnia włącznie.
 • We wtorek 12 września przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Na Msze Święte we wtorek zapraszamy o godz. 17.00i 18.00.
 • W związku z dzisiejszym odpustem w Biechowie Msza Święta dla chorych i osób starszych będzie odprawiona w środę o godz. 15.30. Na tę Mszę Świętą, jak zwykle, organizujemy bezpłatny przejazd autokarem, który odjedzie sprzed naszego kościoła w środę o godz. 14.40. Po Mszy Świętej - będzie w Biechowie krótka agapa i około godziny 17.30 jest planowany powrót do Wrześni. Pielgrzymkę poprowadzi ksiądz proboszcz. Są jeszcze miejsca na ten wyjazd. Chętni mogą zgłaszać się do zakrystii lub biurze parafialnym.
 • W czwartek 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i nasz główny odpust parafialny. Tego dnia łaski odpustu zupełnego będzie można otrzymać podczas Mszy Świętych sprawowanych w kościele Świętego Krzyża o godz. 9.00 i 16.00. Na godz. 9.00 zapraszamy szczególnie chorych i osoby starsze oraz tych, którzy nie będą mogli przyjść później. Sumę odpustową w czwartek o godz. 18.00 odprawi i kazanie wygłosi ksiądz dr Przemysław Kwiatkowski, obecnie rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, poprzednio sekretarz księdza Prymasa Wojciecha Polaka. Po sumie będzie procesja eucharystyczna do kościoła Świętego Krzyża i tam też nastąpi zakończenie uroczystości z ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego. Na sumę odpustową o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich parafian, w tym uczniów klas III gimnazjum, dla których to będzie uroczyste rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy Świętej i procesji młodzież ta udaje się do kościoła Świętego Józefa na pierwsze spotkanie. Na odpust młodzież ta przynosi karteczki z wypisanym: imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem rodziców oraz podaną klasą i szkołą do której młodzież uczęszcza
 • W piątek 15 września przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Na Mszę Święte w piątek zapraszamy na godz. 17.00 i 18.00.
 • Spotkanie obojga rodziców dzieci klasy III szkoły podstawowej, które w niedzielę 20 maja przyszłego roku o godz. 10.15 mają przystąpić do I Komunii Świętej – odbędzie się w piątek w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 czyli o godz. 18.30. Rodzice przychodzą beż dzieci. Rodziców prosimy o przyniesienie kartki i długopisu.
 • W sobotę o godz. 19.30 parafia farna zaprasza na wieczór uwielbienia pod nazwą "Wielbi dusza moja Pana". Na spotkanie te, które będą w 3 soboty miesiąca, zapraszamy tych, którzy chcą uwielbić Boga i nauczyć się modlitwy uwielbienia.
 • W związku z 78 rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę – Burmistrz Miasta i Gminy, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo Unia Wrześnian i ksiądz dziekan z Fary zapraszają w przyszłą niedzielę na uroczystość patriotyczno – religijną, która rozpocznie się Mszą Świętą sprawowaną o godz. 10.00 we Farze. Potem nastąpi przemarsz na cmentarz farny, gdzie przy pomniku ofiar katyńskich będzie dalszy ciąg uroczystości.
 • Spotkanie młodzieży klasy III gimnazjum, która w przyszłym roku ma przyjąć sakrament bierzmowania i jej obojga rodziców – będzie się w niedzielę w kościele po Mszy Świętej wieczornej sprawowanej o godz. 19.00 czyli o godz. 19.45. Młodzież i oboje rodziców zapraszamy na Mszę Świętą, po której będzie spotkanie. Młodzież i rodziców prosimy o wzięcie ze sobą kartki i długopisu.
 • W imieniu organizatorów zapraszamy na weekendowe rekolekcje małżeńskie, które pozwolą pogłębić, odnowić albo odbudować więź małżeńską. Rekolekcje te odbędą się w dniach 29 września – 1 października w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Gnieźnie. Szczegóły podane są na afiszu w gablotce.
 • Caritas naszej diecezji organizuje w lutym przyszłego roku pielgrzymkę samolotową z Poznania do Ziemi Świętej. Koszt Pielgrzymki wynosi 3.600 zł +50 dolarów. Szczegóły podane są na afiszu w gablotce.
 • W ostatnim tygodniu do Domu Ojca przeszli:
  • 66 letni mieszkaniec Przyborek, śp. Mieczysław Pośledni, którego pogrzeb odbył się wczoraj na cmentarzu farnym
  • i 68 letni śp. Jan Goździewicz, którego pogrzeb odbył się również wczoraj na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek...
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć: wartościowy "Przewodnik Katolicki", gdzie przeczytamy między innymi świadectwa uciekinierek z Korei Północnej i miesięcznik "Cuda i łaski Boże" zdziałane przez Matkę Bożą czczoną w kaplicy w Kościelisku – Kirach. Na stolikach przy wyjściu z kościoła są też wyłożone bezpłatne egzemplarze najnowszego "Przeglądu Powiatowego".