• Bardzo dziękujemy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na renowację wnętrza kościoła Świętego Krzyża. Informujemy, że w tym tygodniu, w Imię Boże, rozpoczniemy remont wnętrza kościoła Świętego Krzyża przy pomocy środków unijnych. Chociaż zgodnie z umową remont ten powinien trwać do końca 2019 roku, to jednak wykonawca zobowiązał się zakończyć prace do przyszłego odpustu, czyli do września 2018 roku. W związku z tym uprzejmie prosimy parafian o pamięć i wsparcie wkładu własnego parafii w to wielkie dzieło, zgodnie z Listem Księdza Proboszcza do Parafian z grudnia ubiegłego roku, w którym była uprzejma prośba, "aby każda rodzina, która może, w ciągu dwóch najbliższych lat, to znaczy w roku 2017 i 2018 ofiarowała po 200 zł rocznie, co można uczynić w ratach" albo w kopercie z nazwiskiem rodziny i adresem osobiście składając ofiarę księdzu lub wpłacając taką ofiarę na nasze konto parafialne z dopiskiem: "ofiara na remont wnętrza kościoła Świętego Krzyża". Z góry dziękujemy za każde wsparcie tej niepowtarzalnej szansy dotyczącej zabytkowego kościoła Świętego Krzyża.
 • Informujemy, że w związku z lutowym włamaniem do kościoła Świętego Józefa – zostały założone systemy alarmowe i nowy monitoring zewnętrzny. Systemem tym objęte zostały obydwa kościoły oraz plebania.
 • Dzisiaj przypada w Kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się, najmilsi, aby twórcy i nadawcy medialni działali w duchu miłości i prawdy, a my sami abyśmy korzystali z tych środków w zgodzie z własnym sumieniem oraz dla dobra osobistego i swojej rodziny.
 • Wrzesińskie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich zaprasza na dzisiejsze spotkanie, które odbędzie się o godz.17.00 w plebanii.
 • Spotkanie młodzieży klasy III-ciej gimnazjum, która w przyszłym roku w czerwcu ma przyjąć w naszej parafii sakrament bierzmowania i jej obojga rodziców odbędzie się dzisiaj w kościele po wieczornej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 19.00 czyli ok. godz. 19.45. Młodzież i oboje rodziców zapraszamy na Mszę Świętą po której będzie spotkanie. Młodzież i rodziców prosimy o zabranie ze sobą kartki i długopisu.
 • W poniedziałek 18-go września przypada święto świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Młodzież zapraszamy tego dnia na Mszę Świętą o godz. 17.00, 17.30 lub 18.00, aby za pośrednictwem swego patrona wyprosić łaskę rozpoznania i wiernego wypełnienia swojego powołania życiowego.
 • Spotkanie Wrzesińskiego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbędzie się w czwartek po wieczornej Mszy Świętej w plebanii. Na to ważne spotkanie zapraszamy wszystkich członków tego koła.
 • W sobotę 23-go września, w dniu świętego Ojca Pio, który patronuje nam w pięknej figurze znajdującej się obok ołtarza Miłosierdzia Bożego – z racji kościoła Świętego Krzyża – przypada w naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach stałej adoracji Pana Jezusa w naszej diecezji. Adoracja połączona z "Jerychem Różańcowym" rozpocznie się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 9.00 i potrwa do godz. 17.45. W tym czasie przyjdźmy, najmilsi, uwielbiać niezgłębioną miłość naszego Zbawiciela ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, błagając o Boży pokój na świecie. Dla pewnego porządku podajemy plan adoracji:
  od 09.30 – 10.00 – adorują uczestnicy rannej Mszy Świętej
  od 10.00 – 11.00 - mieszkańcy Słomowa
  od 11.00 - 12.00 - mieszkańcy Słomówka, Chociczki i Psar Wielkich
  od 12.00 - 13.00 - mieszkańcy Przyborek
  od 13.00 - 14.00 - mieszkańcy Nowego Folwarku
  od 14.00 - 15.00 - mieszkańcy Psar Polskich od nr 01 – 100
  od 15.00 - 16.00 - mieszkańcy Psar Polskich od nr 101 do końca miejscowości
  od 16.00 - 17.00 - mieszkańcy Psar Małych
  od 17.00 - 17.45 - mieszkańcy Wrześni, a szczególnie ministranci, lektorzy, młodzież i członkowie stowarzyszeń działających przy naszej parafii.
  Prosimy, aby o godz. 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadzili prowadzący adorację. O godzinie 17.45 nastąpi zakończenie adoracji i o godz. 18.00 będzie, jak zwykle, niedzielna Msza Święta.
 • Trzeźwościowy Dzień Skupienia odbędzie się w sobotę w Biechowie. Program wywieszony jest w gablotce.
 • W przyszłą niedzielę, w związku z Ogólnopolskim Kongresem Trzeźwości, będzie w Kościele Niedziela Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tego dnia po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy suplikacje trzeźwościowe.
 • Rodziców dzieci komunijnych prosimy o kupienie im różańców, gdyż za dwa tygodnie, w niedzielę 1 października podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 będzie poświęcenie różańców.
 • W minionym tygodniu do Domu Ojca przeszła 83-letnia mieszkanka Wrześni, ś.p. Aniela Król, której pogrzeb odbył się wczoraj na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek...
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć wartościowy "Przewodnik Katolicki".