Aktualności i nadchodzące wydarzenia

 

Słowo ks. Proboszcza na III Niedzielę Adwentu

Omówienie obecnego stanu renowacji wnętrza kościoła Świętego Krzyża i jego otoczenia oraz program ostatecznego zakończenia tych prac i program uroczystości poświęcenia odnowionego wnętrza i nowych stacji Drogi Krzyżowej w dniu 12 września 2020r.

„Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość
naszego Boga”
(Iz.35,2c)

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Takie słowa usłyszeliśmy przed chwilą w pierwszym czytaniu, wyjętym z Księgi proroka Izajasza, w dzisiejszą III niedzielę adwentu, zwaną Niedzielą Radości z powodu bliskiego już przyjścia do nas Zbawiciela w dniu Narodzenia Pańskiego. Dzisiejsza niedziela jest też wielką naszą radością w Panu z dzieła, które finalizujemy w kościele Świętego Krzyża i w jego otoczeniu i które, zgodnie z zapowiedzią z ubiegłej niedzieli, pragnę dzisiaj przybliżyć naszym parafianom. Doprowadzamy bowiem nasz zabytkowy kościół parafialny do takiej świetności, jakiej nie miał nawet w czasie swojego powstania.

Pragnę więc przypomnieć, że po wykorzystaniu, we wrześniu 2018 roku, środków unijnych przeznaczonych na renowację polichromii ścian i sufitu oraz sześciu zabytkowych obrazów i nadstaw ołtarzowych naszego kościoła parafialnego – postanowiliśmy dokończyć to historyczne dzieło już ze środków własnych przy pomocy dotacji Gminy Września i Powiatu Wrzesińskiego, którym w tym miejscu składam serdeczne podziękowanie.

W tym więc tylko roku, już ze środków własnych:

 • wstawiliśmy 3 nowe okna z folią antywłamaniową,
 • zamontowaliśmy nowe odrzwia drzwi bocznych,
 • zainstalowane zostało nowe oświetlenie kościoła,
 • wykonane zostały nowe tralki na chórze,
 • niebawem zostaną przywiezione 3 nowe, piękne mensy ołtarzowe,
 • zostało wykonane 400 metrów kwadratowych pięknej ścieżki procesyjnej,
 • a przy niej zostało ustawionych 15 opisanych, kamiennych, stacji Drogi Krzyżowej,
 • został doprowadzony prąd do 4-ech narożników nowego ogrodzenia kościoła,
 • posadziliśmy też 14 lip drobnolistnych w miejsce powalonych przez nawałnicę w dniu 11 sierpnia 2017r.

Wszystkie wykonane prace zostały odebrane przez komisję konserwatorską zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

W tym miejscu pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim dobrodziejom tego wiekopomnego dzieła, zarówno indywidualnym jak i firmom, które w tym przedsięwzięciu uczestniczyły.

Najmilsi!

Chociaż zbliżamy się powoli do końca tego niezwykłego dzieła to jednak do ostatecznego zakończenia prac musimy jeszcze:

 • pokryć część należności za wykonane okna,
 • uregulować część należności za wykonanie nowych, pięknych mens ołtarzowych,
 • niebawem też zostanie odrestaurowane odnalezione, pierwotne tabernakulum kościoła,
 • należy umyć i zakonserwować podłogę,
 • wiosną należy zakonserwować całość 220 metrów bieżących nowego ogrodzenia, co łącznie z konserwacją kościoła należy czynić stale co 3 lata,
 • chcemy wydać trzecie wydanie książki o naszym kościele w liczbie około 3 tys. egzemplarzy wraz z dużą ilością kolorowych folderów w dwóch językach, co stanie się wielką promocją naszego zabytkowego kościoła.

Osobnym, dużym przedsięwzięciem będzie przygotowanie wielkiej uroczystości poświęcenia odnowionego wnętrza i nowych stacji Drogi Krzyżowej, z udziałem Księdza Prymasa i zaproszonych dobrodziejów tego dzieła. Ksiądz Prymas, którego 7-go listopada osobiście poprosiłem o tę posługę powiedział: „to, czego dokonaliście – to wielki krok naprzód w życiu waszej Parafii”. W związku z tym Ksiądz Prymas, który przybędzie do nas w ramach naszego odpustu parafialnego w sobotę 12 września przyszłego roku o godz.17.00, pragnie, dla podkreślenia tego wydarzenia, Mszę Świętą odprawić w samym kościele Świętego Krzyża. Jest to wielka nobilitacja tego naszego kościoła ale łączy się ona z wielkim przedsięwzięciem logistycznym, m.in. planujemy postawienie na zewnątrz dwóch telebimów. Pragnę dodać, że po zakończonej uroczystości w kościele – Urząd Gminy, uznając niezwykłość chwili, pragnie w związku z tym o godzinie 19.00 zaprosić gości, naszych parafian i wszystkich wrześnian na zupełnie wyjątkowy koncert arii operetkowych, który odbędzie się na plaży, naprzeciwko naszego kościoła, po drugiej stronie Zalewu Wrzesińskiego. Czeka nas wielka radość ale i wyzwanie.

Kończąc uprzejmie prosimy naszych niezawodnych parafian o dwie rzeczy:

 • od dzisiaj już o gorącą modlitwę do Matki Bożej o ładną pogodę na dzień 12 września przyszłego roku, gdyż cała uroczystość, łącznie z koncertem, będzie na powietrzu
 • uprzejmie też prosimy o wsparcie finansowe planowanych jeszcze prac, czy to w czasie kolędy lub w innej formie na miarę swoich możliwości.

Jeszcze raz dziękując wszystkim za wszystko – radośnie przygotujmy się jako Parafia na ten niezwykły dzień 12 września przyszłego roku.
Amen.

ks. kan. Czesław Kroll
Proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża we Wrześni

 

e-KANCELARIA

 

 

 

ogloszenia

 

 

 

 

intencje

 

 

 

 

intencjep

 

 

 

biuroparafialne

 

 

 

 

Porządek Mszy św.

Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 (czas zimowy), 19.00 (od II Niedzieli Wielkanocnej). W niedziele lipca i sierpnia nie ma Mszy Świętej o godz. 12.00.
Msze z formularza niedzielnego odprawiane są również w sobotę o godz. 18.00, a w Kaplicy p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Psarach Polskich w sobotę o godz. 15.00 (czas zimowy) i 17.00 (od soboty przed II Niedzielą Wielkanocną)

Dni powszednie: 17.00 i 18.00
W lipcu i sierpniu we wtorek o godz. 7.00, a w pozostałe dni tygodnia 17.00 i 18.00, z tym, że w środy Msza Święta o godz.18.00 odprawiana jest w Kaplicy koło dawnego CPN, a w piątki Msze Święte są w kościele Świętego Krzyża

Święta cywilne zniesione: 9.00, 16.30, 18.00

Nabożeństwa:
Majowe, czerwcowe i Różaniec w październiku o godz.18.30

 

 

 

SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA

 

chrzest komunia

bierzmowaniemalzenstwo

namaszczeniepogrzeb

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża we Wrześni

  koperta25   62-300 Września, ul. Świętokrzyska 20
  phone25   +48 61 436 15 16 (biuro parafialne)
  cellphone25   +48 607 086 086  (ks. wikariusz Grzegorz Dębowski)
  email25   biuro@lipowka.wrzesnia.pl

Parafialna Poradnia Rodzinna

  cellphone25   +48 696 814 563 (proszę dzwonić po godz. 19)
  email25   poradnictwo@lipowka.wrzesnia.pl

 

 

GALERIE ZDJĘĆ

 

 

 

 

wrzesniapodkrzyzem

Września pod Krzyżem

 

droga krzyzowa 01

Budowa drogi krzyżowej wokół kościoła Świętego Krzyża

 

dozynki

Dożynki parafialne 2019 

 koncertkoled2019 00

Koncert kolęd

   

 

 

 

 

 

 

 

Wszechmogący i miłosierny Boże!

Często gromadzimy się w naszej świątyni na modlitwie i sprawowaniu sakramentów. Czynimy to jako wspólnota parafialna. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy ją tworzą - dla wiernych i duszpasterzy. Polecamy Ci rodziny naszej parafii, niech będą silne Twoją mocą. Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież, aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości przebiegało zgodnie z Twoją wolą. Modlimy się za chorych, starszych i samotnych, abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem. Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów i prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych, którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia, przemień ich serca i uczyń je miłymi sobie.

Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się Tobie i błogosław naszej parafii. Amen.