• W poniedziałek 11 lipca przeżywamy święto świętego Benedykta, patrona Europy.
  • Dzień imienin księdza arcybiskupa seniora Henryka Muszyńskiego przypada w piątek 15 lipca. Tego dnia pamiętajmy, najmilsi, w modlitwie o tym byłym pasterzu naszej archidiecezji.
  • Wrzesińska Grupa Błękitna zaprasza do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę. W tym roku z racji Światowych Dni Młodzieży ulega zmianie termin pielgrzymki. Wyjście z Wrześni 3 sierpnia, wejście na Jasną Górę 10 sierpnia. Spotkanie organizacyjne, w czasie którego będzie można zapisać się na rekolekcje w drodze odbędzie się w niedzielę 10 lipca po wieczornej Mszy Świętej w salce przy kościele farnym we Wrześni. Szczegóły podane są na afiszu w gablotce.
  • Trwa remont korytarza, łazienki, salki parafialnej i kuchenki w dolnej kondygnacji naszej plebanii. W związku z tym chętnie przyjmiemy krzesła potrzebne do salki. Chętnych, którzy chcieliby ofiarować krzesła, prosimy o kontakt z panem kościelnym Zenonem Adamskim.
  • Już dzisiaj informujemy, że do naszej parafii w ramach Światowych Dni Młodzieży przybędzie 10 osobowa grupa z Holandii. Będą oni u nas przebywać od środy 20 lipca do poniedziałku 25 lipca. Prosimy wszystkich parafian o modlitwę w intencji naszego papieża i młodzieży.
  • Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski dnia 8 czerwca 2016 r., Księża Biskupi podjęli decyzję o poparciu inicjatywy: "Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę". Na zebranie wymaganych 100 tys. podpisów Komitet posiada zaledwie 3 miesiące, począwszy od 15 czerwca br. Ustawa ma na celu ustalenie zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających na rzecz handlu w niedziele z wyłączeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których potrzeba handlu podyktowana jest szczególną koniecznością zaspokajania potrzeb ludności oraz ustalenie zasad godzinowego ograniczenia handlu w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Podpisując się pod petycją należy podać pełne imię (imiona), nazwisko, dokładne miejsce zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulicę oraz numer domu oraz czytelny 11 cyfrowy numer PESEL. Wszystkie dane należy wpisywać wyraźnie. Druki wyłożone są przy głównym wyjściu z kościoła.
  • W minionym tygodniu odeszła do Domu Ojca, 68 letnia śp. Irena Stolarek której pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek...
  • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć "Przewodnik Katolicki". Na stolikach przy wyjściach z kościoła są też wyłożone bezpłatne egzemplarze najnowszego "Przeglądu powiatowego".