• Od dzisiaj w niedzielę jest już Msza Święta również o godz. 12.00. W tym tygodniu będzie jeszcze wakacyjny porządek Mszy Świętych, a więc:
  - we wtorek będzie jeszcze Msza Święta o godz. 7.00 rano
  - w środę o godz. 16.45 – ostatnia w czasie tych wakacji Msza Święta w kaplicy przy dawnym CPN. Od czwartku począwszy będzie już stały porządek Mszy Świętych i nabożeństw.
 • Spotkanie organizacyjne pielgrzymów udających się 19–go września na samolotowo-autokarową pielgrzymko-wycieczkę do Lourdes, Santiago de Compostela i Hiszpanii odbędzie się we wtorek o godz.19.00 w Parafii pw. Świętego Wita w Słupach. Wyjazd samochodami na to spotkanie będzie we wtorek o godz. 17.45 sprzed naszej plebanii. Wszystkich pielgrzymów z Wrześni i okolic prosimy o przybycie we wtorek o godz. 17.45 przed naszą plebanię. Jest jeszcze możliwość zapisania się na tę pielgrzymko-wycieczkę. Jej program jest wywieszony w gablotce.
 • W czwartek 01-go września przypada 77. rocznica wybuchu II-giej wojny światowej. W czwartek więc pamiętajmy, najmilsi, w naszej modlitwie o wszystkich poległych i pomordowanych w czasie tej tragicznej wojny. Pomódlmy się także o Boży pokój na całym świecie.
 • W czwartek rozpoczyna się też nowy rok szkolno-katechetyczny. W imieniu dyrekcji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku przypominamy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego w tej szkole będzie w czwartek o godz. 9.00.
 • Burmistrz Miasta i Gminy oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich zapraszają 1-go września do uczczenia zamordowanych więźniów Kolejowego Obozu Pracy we Wrześni. Uroczystości rozpoczną się o godz. 18.00 na Dworcu Kolejowym w sali dawnego baru kolejowego. Program uroczystości jest wywieszony na afiszu w gablotce. O godz. 18.45 rozpocznie się druga część uroczystości przy tablicy upamiętniającej zamordowanych więźniów Kolejowego Obozu Pracy we Wrześni przy ulicy Wiśniowej. Serdecznie zapraszamy, szczególnie naszych parafian, do wzięcia udzialu w tej uroczystości.
 • W czwartek 1-go września przypada także I czwartek miesiąca. Tego dnia po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo eucharystyczne z modlitwą o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie naszego Koła Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, które tym razem rozpocznie się udziałem członków tego Koła w uroczystości upamiętniającej zamordowanych więźniów Kolejowego Obozu Pracy we Wrześni przy tablicy przy ulicy Wiśniowej. Następnie członkowie Koła udadzą się do plebanii na dalszą część spotkania.
 • W piątek przypada I piątek miesiąca. Tego dnia od godz. 8.30 odwiedzać będziemy chorych z sakramentami świętymi w ich domach. Chorych, którzy nie są zgłoszeni na stałe, prosimy zgłaszać do środy włącznie. Jak zwykle też, w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.30, także szafarze nadzwyczajni pojadą z Komunią Świętą do chorych.
 • W piątek po południu będzie spowiedź na rozpoczęcie nowego roku dla dzieci i młodzieży według stałego porządku:
  - od 15.00 – dla dzieci klas III-cich szkoły podstawowej
  - od 15.30 – dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej
  - od 16.00 do 17.00 – dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
  - od 17.00 do 17.30 – będzie przerwa w spowiedzi
  - od 17.30 do 18.00 – zapraszamy do spowiedzi studentów i osoby dorosłe.
  W piątek po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 będzie nabożeństwo wynagradzające Najświętsze Serce Pana Jezusa za grzechy całego świata.
 • Wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn będzie w sobotę po Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy w Psarach Polskich i w przyszłą niedzielę w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30.
 • Msza Święta dla wszystkich rodziców z dziećmi szkolnymi i młodzieżą szkolną, jako Msza Święta dziękczynna za minione wakacje z prośbą o dobry nowy rok szkolno-katechetyczny, będzie w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. W czasie tej Mszy Świętej będzie błogosławieństwo uczniów, szczególnie klasy I-szej szkoły podstawowej oraz ich tornistrów i przyborów szkolnych. Przy okazji przypominamy, że Msza Święta na początek i zakończenie roku szkolno-katechetycznego ma termin stały i:
  - na początek roku jest w I-szą niedzielę września o godz. 12.00,
  - a na zakończenie roku – w przeddzień rozdania świadectw o godz. 18.00.
  W tych Mszach Świętych udział biorą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i wszystkich szkół ponadgimnazjalnych wraz z rodzicami. We Mszy Świętej niedzielnej o godz. 12.00 w ciągu roku szkolno-katechetycznego udział biorą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, a szczególnie dzieci komunijne z rodzicami.
 • Zapraszamy na Dożynki Gminne, które rozpoczną się w sobotę Mszą Świętą sprawowaną o godz. 15.00 w kościele w Wegierkach i na Dożynki Powiatowe, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę Mszą Świętą sprawowaną o godz. 15.00 w kościele w Kołaczkowie. Za tydzień też łączyć się będziemy z ogólnopolskim dziękczynieniem Panu Bogu za tegoroczne plony ziemi na Jasnej Górze. Programy tych wszystkich uroczystości dożynkowych są wywieszone na afiszach w gablotce.
 • W dniach 24 i 25 września odbędzie się 32–ga ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę, której program jest wywieszony na afiszu w gablotce. Wszystkie parafie naszego miasta organizują razem wyjazd autokarem na tę pielgrzymkę. Wyjazd jednodniowy będzie w niedzielę 25–go września o godz. 4.00 rano z parkingu przy Parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi, a planowany powrót – około godziny 21.00. Koszt przejazdu i ubezpieczenia wynosi 50 złotych. Wyżywienie jest w zakresie własnym. Chętni mogą się zapisać w naszej parafii po Mszach Świętych w zakrystii lub w biurze parafialnym. Serdecznie zachęcamy do udziału w tej pielgrzymce.
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć wartościowy "Przewodnik Katolicki". Na stolikach przy wyjściach z kościoła są też wyłożone bezpłatne egzemplarze najnowszego "Przeglądu Powiatowego".