• Wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn odbyła się wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich i będzie dzisiaj w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30. Na tę wymianę zapraszamy wszystkich członków tego stowarzyszenia.
 • Oprócz stałych terminów adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi w każdej parafii, od jutra we Wrześni, od poniedziałku do piątku codziennie w innej parafii od godz. 17.00 – 18.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. I tak: w poniedziałek u nas tutaj w kościele świętego Józefa, we wtorek we Farze, w środę w kościele p.w. Świętego Kazimierza Królewicza, w czwartek w kościele p.w. Świętej Królowej Jadwigi i w piątek w kościele p.w. Świętego Ducha. Ta informacja jest podana dzisiaj we wszystkich parafiach wrzesińskich oraz wywieszona – na afiszu w gablotkach parafialnych. Ponieważ u nas w poniedziałki o godz. 17.00 jest Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu będzie po tej Mszy Świętej, natomiast okazja do spowiedzi świętej będzie od godz. 17.00, tak jak informuje plakat. Przy tej okazji przypominamy, że spowiedź święta w naszej parafii, jest w dni powszednie pół godziny przed Mszami Świętymi sprawowanymi o godz. 17.00 i 18.00 a w niedziele i uroczystości – w miarę możliwości księży. Zwykle, w niedziele i uroczystości w czasie Mszy Świętych jest okazja do spowiedzi świętej.
 • Spotkanie Rady Ekonomicznej odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w plebanii. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich członków Rady naszej parafii.
 • W czwartek 8 września przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia na Mszę Świętą zapraszamy o godz. 17.00 i 18.00.
 • Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z "Jerychem Różańcowym" odprawianym w bardzo ważnych intencjach Kościoła i świata – odbędzie się w sobotę w parafii p.w. Świętego Ducha we Wrześni. Adoracja rozpocznie się o godz. 7.30 a zakończy się o godz. 18.15. O godz. 18.30 będzie tam już niedzielna Msza Święta. Dla naszej parafii przewidziane są godziny od 10.00 - 12.30. Serdecznie zapraszamy parafian do udziału w tej ważnej modlitwie, szczególnie prosimy o to członków Żywego Różańca oraz tym razem mieszkańców Wrześni z ulic Wczasowej i Wiśniowej.
 • W przyszłą niedziele jako II niedzielę miesiąca składka będzie przeznaczona na wykonanie mieszkania dla trzeciego księdza.
 • Rejonowe spotkanie dla Narzeczonych odbędzie się w plebanii naszej parafii w przyszłą niedzielę o godz. 14.00 – 16.00. W spotkaniu powinny wziąć udział wszystkie pary które ślubują w terminie do 4 grudnia włącznie.
 • W przyszłą niedzielę przypada też odpust w Biechowie, sprawowany w 40 rocznicę koronacji cudownego obrazu Jezusa i Maryi. Tego dnia uroczystą sumę odpustową o godz. 13.00 odprawi tam ksiądz Prymas Wojciech Polak. Program dwudniowych uroczystości odpustowych jest wywieszony na afiszu w gablotce. W związku z odpustem w Biechowie już dzisiaj informujemy, że Msza Święta odpustowa dla chorych i osób starszych naszego dekanatu będzie odprawiona w Biechowie w Przyszłą środę 14 września o godz. 15.30. Ponieważ w tym roku ta Msza Święta wypada w dniu naszego odpustu parafialnego, wyjątkowo w tym roku, nie organizujemy wyjazdu autokarem do Biechowa a chorych i osoby starsze zapraszamy do zyskania tego dnia odpustu zupełnego w naszej parafii.
 • Już dzisiaj przypominamy, że w przyszłą środę 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i nasz główny odpust parafialny. Tego dnia łaski odpustu zupełnego będzie można otrzymać podczas Mszy Świętych sprawowanych w kościele Świętego Krzyża o godz. 9.00 i 16.30. Na godz. 9.00 zapraszamy szczególnie osoby chore i starsze oraz tych, którzy nie będą mogli przyjść po południu. Sumę odpustową o godz. 18.00 odprawi ksiądz mgr Maciej Przygodzki dyrektor d/s administracyjno – ekonomicznych Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po sumie będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła św. Krzyża i tam też nastąpi zakończenie uroczystości z ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego. Prosimy, aby w procesji eucharystycznej udział wzięły wszystkie poczty sztandarowe. Do udziału w sumie parafialnej zapraszamy wszystkich parafian, w tym uczniów klas III gimnazjum jak i młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dla których to będzie uroczyste rozpoczęcie: przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i katechizacji przedmałżeńskiej. Po Mszy Świętej i procesji młodzież udaje się do kościoła Świętego Józefa, gdzie będzie miała pierwsze spotkanie.
  Na odpust młodzież zarówno klas III gimnazjum jak i klas I, II i III szkoły ponadgimnazjalnej – przynosi karteczki z wypisanym: imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem rodziców oraz podaną klasą i szkołą do której młodzież uczęszcza.
 • Wystawa pt. "Królowa Polski o wielu obliczach" prezentująca 47 kopii wizerunków Matki Bożej koronowanych przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego autorstwa Bożeny Janiny Aleksy jest dostępna do zwiedzania na balkonie kościoła p.w. Świętej Królowej Jadwigi w dniach 4 – 11 września przed oraz po każdej Mszy Świętej.
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć: "Przewodnik Katolicki", gdzie między innymi przeczytamy o kanonizowanej dzisiaj nowej świętej Matce Teresie z Kalkuty.