• Bardzo dziękujemy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na dokończenie remontu w budynku kaplicy w Psarach Polskich.
 • Dzisiaj przypada w kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się, najmilsi, aby twórcy i nadawcy medialni działali w duch miłości i prawdy a my sami, abyśmy korzystali z tych środków w zgodzie z własnym sumieniem oraz dla dobra osobistego i swojej rodziny.
 • Wrzesińskie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich zaprasza na dzisiejsze spotkanie, które odbędzie się o godz. 17.00 w plebanii.
 • Pielgrzymom udającym się na samolotowo – autokarową pielgrzymko – wycieczkę do Lourdes, Santiago de Compostela i Hiszpanii przypominamy, że zbiórka z bagażami jest w poniedziałek o godz. 5.15 przed plebanią. W pielgrzymce weźmie też udział ksiądz proboszcz. Pielgrzymom życzymy szczęśliwej drogi. Ze swojej strony ksiądz proboszcz i uczestnicy tego wyjazdu zapewniają o modlitwie w intencji naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie w Lourdes i w Sanktuarium świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela.
 • Spotkanie między-religijne, któremu będzie przewodniczył Ojciec Święty, odbędzie się we wtorek w Asyżu. Papież Franciszek prosi, abyśmy w tym dniu modlili się w intencji pokoju na świecie.
 • W piątek 23 września, w dzień świętego Ojca Pio, który patronuje nam w przepięknej figurze znajdującej się obok ołtarza Miłosierdzia Bożego – z racji kościoła Świętego Krzyża - przypada w naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach stałej adoracji Pana Jezusa w naszej diecezji. Adoracja połączona z "Jerychem Różańcowym" rozpocznie się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 9.00 i potrwa do godz. 17.45. W tym czasie przyjdźmy najmilsi, uwielbić niezgłębioną miłość naszego Zbawiciela, ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, błagając o Boży pokój na świecie. Dla pewnego porządku podajemy plan adoracji.

  - od 9.30 do 10.00 – adorują uczestnicy Mszy Świętej
  - od 10.00 – 11.00 – mieszkańcy Słomowa
  - od 11.00 – 12.00 – mieszkańcy Słomówka, Chociczki i Psar Wielkich
  - od 12.00 – 13.00 – mieszkańcy Przyborek
  - od 13.00 – 14.00 – mieszkańcy Nowego Folwarku
  - od 14.00 - 15.00 – mieszkańcy Psar Polskich od nr 1 - 100
  - od 15.00 - 16.00 – mieszkańcy Psar Polskich od nr 101 do końca miejscowości
  - od 16.00 – 17.00 – mieszkańcy Psar Małych
  - od 17.00 – 17.45 – Września, a szczególnie ministranci, lektorzy młodzież i członkowie Stowarzyszeń działających przy naszej parafii. Prosimy, aby o godz. 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadzili prowadzący adorację. O godz. 17.45 nastąpi zakończenie adoracji, i o godz. 18.00 będzie wieczorna Msza Święta. W piątek, wyjątkowo, nie będzie Mszy Świętej o godz. 17.00.
 • Młodzież z Ewangelizacyjnych Wspólnot Salezjańskich, działających w naszym mieście, zaprasza na wieczór ewangelizacyjny, który odbędzie się w sobotę o godz. 19.15 przed kościołem farnym.
 • Rodziców dzieci komunijnych prosimy o kupienie im różańców, gdyż za 2 tygodnie, w niedzielę 2 października będzie poświęcenie różańców dzieci komunijnych.
 • Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj po Mszach Świętych zbieramy do skarbonek ofiary na pomoc poszkodowanym w ostatnim trzęsieniu ziemi we Włoszech. Uprzejmie prosimy parafian o dar serca dla tych naszych sióstr i braci w Chrystusie.
 • W minionym tygodniu odeszła do Domu Ojca 83 letnia mieszkanka Słomowa śp. Łucja Zemska, której pogrzeb odbył się w środę na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek....
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć:
  - "Przewodnik Katolicki"
  - raz bardzo ciekawy i wartościowy miesięcznik "Cuda i łaski Boże", przedstawiający przedziwne nawrócenia ludzi do Boga.