• Serdeczne podziękowanie składamy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na składkę, która z racji Tygodnia Misyjnego – w części była przeznaczona na Fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
 • Przypominamy, że w związku z przejściem na czas zimowy, począwszy od dzisiaj Msze Święte w niedziele wieczorem będą o godz. 17.00. Nabożeństwo różańcowe będzie więc dzisiaj o godz. 16.30. W kaplicy w Psarach Polskich od soboty 5 listopada począwszy – Msze Święte będą tam o godz. 15.00.
 • Dzisiaj przezywamy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła. Dziękujemy Panu Bogu za dar naszych świątyni: parafialnego kościoła Świętego Krzyża i kościoła Świętego Józefa oraz naszych trzech kaplic.
 • W poniedziałek biuro parafialne będzie nieczynne.
 • Przestrzegamy przed braniem udziału w jakiejkolwiek formie Halloween. Przypominamy, że jest to udział w pogańskim święcie na cześć bóstwa śmierci Samhaina, które obecnie przyjęli – jako swoje – sataniści. Przebieranie się więc, chodzenie tego dnia po domach po słodycze czy wydrążona dynia przed drzwiami to dobrowolne włączenie się w dawne uprawianie zabobonów i czarów a nawet nieświadomy kult szatana. Jest to także naigrywanie się ze śmierci i całego świata duchowego. Świadomy więc udział w Halloween jest grzechem ciężkim przeciwko I przykazaniu Bożemu: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" i może wprowadzić człowieka na drogę zgubnego wpływu złego ducha.
 • We wtorek 1 listopada przypada nakazana uroczystość Wszystkich Świętych. We wtorek Msze Święte w naszym kościele będą o godz. 7.30, 9.00 i 10.30. We wtorek też na cmentarzu parafii farnej przy ul. Gnieźnieńskiej o godz. 12.00 będzie procesja żałobna i potem Msza Święta. Na cmentarzu zaś komunalnym o godz. 14.00 będzie procesja żałobna i potem Msza Święta. Przypominamy, najmilsi, że głównym sensem zbliżających się dni jest zyskiwanie odpustów zupełnych za naszych zmarłych. Od wtorku więc do 8 listopada włącznie można codziennie raz zyskać odpust zupełny wybawiając jedną duszę z czyśćca. Aby zyskać taki odpust należy:
  a. danego dnia przyjąć Komunię Świętą,
  b. pobożnie nawiedzić, którykolwiek cmentarz i odmówić tam, choćby w myślach, jakąkolwiek modlitwę w intencji zmarłych; można to także uczynić także na naszym cmentarzu przykościelnym, przy grobie Ks. Józefa Wronki,
  c. odmówić jakąkolwiek modlitwę w intencji wyznaczonej na ten dzień przez Ojca Świętego
  d. przeżyć ten dzień bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
 • W środę 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Tego dnia Msze Święte w naszym kościele będą o godz. 9.00, 16.30 i 18.00. Po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 9.00 będzie procesja żałobna wokół kościoła, ze stacją przy grobie księdza kanonika Józefa Wronki. W środę, wyjątkowo, można zyskać odpust zupełny w kościele, bez nawiedzania cmentarza:
  a. przyjmując Komunię Świętą
  b. odmawiając modlitwy odpustowe
  c. przeżywając ten dzień bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
 • Przypominamy, że za zmarłych wymienianych w wymieniankach jednorazowych modlić się będziemy codziennie od 2 do 8 listopada:
  a. w dni powszednie o godz. 18.00 i potem będzie Msza Święta
  b. w środę 2 listopada i w niedzielę 6 listopada przed każdą Mszą Świętą.Za zmarłych wymienianych w wymieniankach rocznych modlić się będziemy od 2 niedzieli listopada przed Mszami niedzielnymi całego roku.
 • Urząd Miasta i Gminy informuje, że w Gminie Września odbywają się badania profilaktyczne dotyczące profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (nowotworu jelita grubego). Zapisy telefoniczne na te badania będą prowadzone od 2 – 16 listopada od godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu podanym na afiszu w gablotce.
 • W czwartek przypada I czwartek miesiąca. Tego dnia po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo eucharystyczne z modlitwą o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po nabożeństwie odbędzie się w plebanii spotkanie naszego koła Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich członków tego koła oraz wszystkich, którym na sercu szczególnie leży sprawa powołań w naszej diecezji i parafii.
 • W piątek przypada I piątek miesiąca. Tego dnia od godz. 8.30 odwiedzać będziemy chorych z sakramentami świętymi w ich domach. Chorych, którzy nie są zgłoszeni na stałe, prosimy zgłosić do środy włącznie. Jak zwykle też, w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.30 także szafarze nadzwyczajni pojadą z Komunią Świętą do chorych. W piątek po południu będzie miesięczna spowiedź dla dzieci i młodzieży według stałego porządku:
  Od godz. 15.00 – dla dzieci klasy IV szkoły podstawowej
  Od godz. 15.30 – dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej
  Od godz. 16.00 – 17.00 dla młodzieży gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
  Od 17.00 – 17.30 – będzie przerwa w spowiedzi
  Od godz. 17.30 do 17.55 zapraszamy studentów i osoby dorosłe. Msze Święte w piątek będą o godz. 17.00 i 18.00. Po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 będzie nabożeństwo wynagradzające N.S.P.J. za grzechy całego świata.
 • Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej "Wiarusy" zaprasza instruktorów, harcerzy i sympatyków kręgu na tradycyjną, harcerską Mszę Świętą w intencji druhen i druhów, którzy odeszli "na wieczną wartę do Pana". Msza święta zostanie odprawiona w sobotę o godz. 12.00 w kościele Świętego Ducha.
 • Wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn, będzie w sobotę po Mszy Świętej sprawowanej już o godz. 15.00 w kaplicy w Psarach Polskich i w przyszłą niedzielę w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30. Na tę wymianę zapraszamy wszystkich członków tego stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych, którzy chcą włączyć się do tej bardzo owocnej modlitwy.
 • Wymienianki jednorazowe i roczne można zgłaszać po Mszach Świetych w zakrystii lub biurze parafialnym.
 • W minionym tygodniu do Domu Ojca odeszli: 58 letnia mieszkanka Psar małych Bogumiła Górniak której pogrzeb odbył się we wtorek na cmentarzu komunalnym i 65 letni mieszkaniec Wrześni Lech Roszak, którego pogrzeb odbył się w czwartek również na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek...