• Wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn odbyła się wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich a dzisiaj będzie w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 .
 • Do wtorku jeszcze wybawiamy dusze naszych bliskich zmarłych z czyśćca zyskując za nie odpust zupełny.
 • Msza Święta za zmarłą mamę księdza proboszcza ś.p. Felicję Kroll – od I Róży Żywego Różańca naszej parafii – zostanie odprawiona w poniedziałek o godz. 17.00.
 • W środę 9 listopada przypada święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Tego dnia na Msze Święte zapraszamy o godz. 17.00 i 18.00. Po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 będzie Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 • Chór "Camerata" serdecznie zaprasza na XI Śpiewanki Patriotyczne, które odbędą się w czwartek o godz. 18.00. w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Oprócz Chóru Camerata pod dyrekcją pani Domiceli Cierpiszewskiej wystąpią też dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i dziecięcy Chór WOK – u.
 • W piątek 11 listopada przypada Święto Niepodległości. Tego dnia zapraszamy na Msze Święte o godz. 9.00, 10.30 i 18.00. O godz. 10.30 będzie sprawowana Msza Święta: "W intencji Ojczyzny". W Święto Niepodległości też ksiądz dziekan z Fary, władze miasta i powiatu oraz organizacje miejskie zapraszają na główną uroczystość patriotyczno – religijną, która rozpocznie się Mszą Świętą sprawowaną o godz. 10.00 we Farze. Potem nastąpi przemarsz ulicami miasta pod pomnik 68 Pułku Piechoty przy ul. Słowackiego, gdzie zostanie oddana cześć poległym za Ojczyznę. Program całości obchodów jest wywieszony w gablotce. Na tę uroczystość zapraszamy szczególnie rodziców z dziećmi i młodzieżą. W Święto Niepodległości wywieszamy flagi narodowe. Na mocy dekretu Księdza Prymasa – w piątek, z racji Święta Niepodległości, nie ma postu i jest dyspensa od zachowania charakteru pokutnego tego dnia.
 • W piątek też rozpoczniemy w Polsce Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, którego dokonamy w niedzielę 20 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
 • W sobotę i przyszłą niedzielę odbędzie się doroczna pielgrzymka kolejarzy na Jasną Górę, w której weźmie też udział delegacja Wrzesińskiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, działającego przy naszej parafii.
 • Modlitwę za zmarłych wymienianych w wymieniankach rocznych, zgłoszonych na rok 2017 – rozpoczniemy od przyszłej niedzieli – przed Mszami Świętymi niedzielnymi całego roku.
 • Po przeglądzie szczelności instalacji gazowej oraz serwisowym przeglądzie urządzeń grzewczych – rozpoczęliśmy w kościele nowy sezon grzewczy. W związku z tym, podobnie jak w latach ubiegłych, uprzejmie prosimy o pomoc w regulowaniu należności za zużycie gazu na ogrzewanie naszego kościoła i kaplicy w Psarach Polskich, która to suma wynosi około 2000 zł miesięcznie. Tradycyjne, na ten cel będzie przeznaczona składka z II niedzieli miesiąca w czasie od listopada do marca. W przyszłą więc niedzielę składka mszalna będzie przeznaczona na ten cel. Z góry dziękujemy za zrozumienie i złożone ofiary. Serdeczne podziękowanie składamy też za uwagę na zamykanie w tym czasie drzwi naszego kościoła.
 • W przyszłą też niedzielę przypada VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który będziemy przeżywali pod hasłem "Pokój dla Iraku". W Związku z tym w przyszłą niedzielę po Mszach Świętych będą zbierane do skarbonek ofiary na pomoc chrześcijanom prześladowanym w Iraku. Uprzejmie więc prosimy parafian o hojny dar serca dla tych cierpiących dla Chrystusa naszych sióstr i braci w wierze.
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć: "Przewodnik Katolicki", gdzie między innymi przeczytamy ciekawy artykuł o przyjęciu przez nasz naród Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na stolikach też przy wyjściach z kościoła są do zabrania obrazki z Modlitwą do Jezusa naszego Króla i Pana w związku ze zbliżającym się Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, którego dokonamy w Polsce w niedzielę 20 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na stolikach przy wyjściach z kościoła są tez wyłożone bezpłatne egzemplarze najnowszego "Przeglądu Powiatowego".