receWraz z Adwentem 2016 roku weszła w życie nowa instrukcja duszpasterska regulująca zasady przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa w archidiecezji gnieźnieńskiej. Główna zmiana dotyczy przygotowania bliższego, czyli tzw. "kursu przedmałżeńskiego" realizowanego dotąd w ramach katechezy parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Według nowych zasad kurs ten, a mówiąc ściślej katechezy przedmałżeńskie będą adresowane wyłącznie do narzeczonych, którzy podjęli już decyzję o ślubie, a nie jak dotąd, do wszystkich chętnych młodych ludzi. W myśl instrukcji na powyższe przygotowanie złoży się cykl katechez obejmujący minimum sześć cotygodniowych spotkań trwających od 1,5 do 2 godzin zegarowych. Cykl ten będzie organizowany w jednym miejscu w dekanacie z częstotliwością dostosowaną do potrzeb – raz, dwa, a w razie konieczności więcej razy w roku. Narzeczeni będą musieli go rozpocząć minimum pół roku przed ślubem. Zalecane jest, by cały cykl odbyli w jednym miejscu, niemniej jeśli zajdzie taka konieczność, zacząć mogą w jednym dekanacie, a ukończyć w innym. Katechezy poprowadzą duszpasterze oraz pary małżeńskie, a także specjaliści z różnych dziedzin np. lekarze, pedagodzy, psycholodzy, doradcy życia rodzinnego, asystenci rodzinni. Spotkania będą miały formę zarówno prelekcji, jak i warsztatów, tak by narzeczeni brali w nich czynny udział. Po ukończeniu całego cyklu, narzeczeni otrzymają zaświadczenie, które będą mogli przedłożyć w kancelarii parafialnej. I tu uwaga. Powyższego przygotowania nie będzie można zastąpić np. tzw. kursem weekendowym, internetowym czy innym. Niemniej narzeczonym będą proponowane różne formy dodatkowe jak rekolekcje, dni skupienia, warsztaty i weekendowe spotkania, które już teraz odbywają się na terenie naszej archidiecezji. Dodajmy, że zaświadczenia otrzymane przed 27 listopada 2016r. zachowują ważność.
Wszelkie informacje, jak również zapisy na katechezy, dostępne są na stronie internetowej: narzeczeni.archidiecezja.pl
Pełna treść instrukcji duszpasterskiej »

Terminy katechez w rejonie wrzesińskim:
Miejscowość / Parafia Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Godz. Dzień
Ląd – parafia pw. NMP 3.02.2018 10.03.2018 19:30 sobota
Września - parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Fara 4.02.2018 11.03.2018 16:00 niedziela
Słupca - parafia pw. św. Wawrzyńca 11.02.2018 18.03.2018 17:00 niedziela
Golina - parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej 17.02.2018 24.03.2018 19:00 sobota
Wilczyn – parafia pw. św. Urszuli 18.02.2018 25.03.2018   niedziela
Września – parafia pw. św. Jadwigi 18.02.2018 25.03.2018 16:00 niedziela
Września – parafia pw. Świętego Krzyża 8.04.2018 13.05.2018 16:00 niedziela
Orzechowo – parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 8.04.2018 20.05.2018 19:00 niedziela
Września – parafia pw. Świętego Ducha 13.05.2018 17.06.2018 15:30 niedziela
Kołaczkowo – parafia pw. św. Ap. Judy i Tadeusza 2.09.2018 14.10.2018 19:00 niedziela
Września – parafia pw. św. Kazimierza Królewicza 9.09.2018 14.10.2018 17:00 niedziela
Czerniejewo – parafia pw. św. Jana Chrzciciela 16.09.2018 21.10.2018 16:00 niedziela
Ląd – parafia pw. NMP 13.10.2018 17.11.2018 19:30 sobota
Kleczew – parafia pw. św. Andrzeja Ap. 25.11.2018 30.12.2018 11:00 niedzielaWeekendy dla narzeczonych:
Kiedy?
17-19 listopada 2017r.
Gdzie?
Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny
w Rościnnie
www.roscinno.pl
Bliższe informacje
pod numerem telefonu  
693 952 409


Dni skupienia (spotkania rejonowe):
Kiedy? Gdzie?
II Niedziela Adwentu 10. XII 2017
od godz. 14.00 do 16.00
Gniezno, bł. Bogumiła
Markowice, Sanktuarium
Słupca, św. Wawrzyńca
Wągrowiec, św. Jakuba (Fara)
Września, Świętego Krzyża
Żnin, św. Floriana
II Niedziela Wielkiego Postu 25 II 2018
od godz. 14.00 do 16.00
Gniezno, bł. Bogumiła
Markowice, Sanktuarium
Słupca, św. Wawrzyńca
Wągrowiec, św. Jakuba (Fara)
Września, Świętego Krzyża
Żnin, św. Floriana
II Niedziela czerwca 10 VI 2018
od godz. 14.00 do 16.00
Gniezno, bł. Bogumiła
Markowice, Sanktuarium
Słupca, św. Wawrzyńca
Wągrowiec, św. Jakuba (Fara)
Września, Świętego Krzyża
Żnin, św. Floriana
II Niedziela września 9 IX 2018
od godz. 14.00 do 16.00
Gniezno, bł. Bogumiła
Markowice, Sanktuarium
Słupca, św. Wawrzyńca
Wągrowiec, św. Jakuba (Fara)
Września, Świętego Krzyża
Żnin, św. Floriana

źródło: AG