Kościół parafialny pw. Świętego Krzyża

Kościół zbudowany w I połowie XVII wieku, o konstrukcji zrębowej, na planie prostokąta, ze ścianami pionowo oszalowanymi deskami. Nie posiada wydzielonego prezbiterium. Dach pokryty jest gontem, na szczycie którego w 1674Kościół p.w. św. Krzyża roku umieszczono wieżyczkę z dzwonem. Po stronie zachodniej znajduje się zamknięte półkolistym łukiem wejście główne, w ścianie południowej wejście mniejsze, natomiast po stronie północnej znajdowało się podobne, małe wejście, prawdopodobnie do nieistniejącej zakrystii. W górnych partiach ściany północnej i południowej umieszczono niewielkie okna.

OltarzeWewnątrz kościoła znajdujemy trzy ołtarze: główny - św. Krzyża, po stronie epistoły - św. Rocha i po stronie ewangelii - św. Rozalii.

Obraz Ukrzyżowania Pana Jezusa był namalowany specjalnie dla kaplicy p.w. św Krzyża i umieszczony po jej powstaniu w głównym ołtarzu. Obraz pochodzi najprawdopodobniej z 1641 roku i został ufundowany przez ks. Stanisława Bielawskiego, fundatora kaplicy, ówczesnego proboszcza wrzesińskiego. Ciekawym elementem obrazu, podobnie zresztą jak obrazu Wniebowzięcia NMP z ołtarza głównego fary, jest postać klęczącego księdza w komży, fundatora obrazów. Oba obrazy zostały prawdopodobnie namalowane w tym samym roku i przez tego samego artystę.

Oba boczne ołtarze (św. Rocha i św. Rozalii - patronów chroniących przed chorobami zakaźnymi) były ufundowane najprawdopodobniej przez ks. Walentego Mroczkiewicza, proboszcza wrzesińskiego w latach 1694-1711. Ołtarz św. Rocha umieszczony był początkowo w kaplicy szpitalnej św. Ducha w Opieszynie. Kaplica ta została spalona przez wojska szwedzkie w 1655 roku, odbudowana w 1664, jednak w późniejszych latach popadła w ruinę, toteż ołtarz św. Rocha został przeniesiony do fary, a około roku 1766 na Lipówkę. Ołtarz św. Rozalii prawdopodobnie również pochodzi z fary. Wskazuje na to napis na antepedium ołtarza, z którego wynika, że był to ołtarz bracki, bractwa natomiast działały przy kościele parafialnym.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej "Drewniane zabytki Archidiecezji Gnieźnieńskiej". Jest to storna poświęcona projektowi ochrony, renowacji i konserwacji drewnianych kościołów naszej diecezji, w którym to projekcie uczestniczy również nasz parafia. Na stronie można zapoznać się z samym programem, jak również z efektami prac, jakie już zostały przeprowadzone. Jest także dostępna galeria zdjęć i pierwszy udostępniony już wirtualny spacer po naszym zabytkowym, drewnianym kościele.

baner gniezno pl

 

e-KANCELARIA

 

 

 

ogloszenia

 

 

 

 

intencje

 

 

 

 

intencjep

 

 

 

biuroparafialne

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża we Wrześni

  koperta25   62-300 Września, ul. Świętokrzyska 20
  phone25   +48 696 508 135 (biuro parafialne)
  cellphone25   +48 607 086 086  (ks. wikariusz Grzegorz Dębowski)
  email25   biuro@lipowka.wrzesnia.pl
  bank25   Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
  71 9681 0002 0020 7409 0177 0093

Parafialna Poradnia Rodzinna

  cellphone25   +48 696 814 563 (proszę dzwonić po godz. 19)
  email25   poradnictwo@lipowka.wrzesnia.pl