Sakramenty i sakramentalia

CHRZEST

Zgłaszają się oboje rodzice dziecka dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.
Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w II i IV sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 15.00.
Do biura parafialnego należy dostarczyć:

 • dowody osobiste
 • akt urodzenia dziecka
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane personalne rodziców chrzestnych
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich praktykowaniu wiary

 

I SPOWIEDŹ I  KOMUNIA ŚWIĘTA

I Komunia Święta w naszej parafii ma termin stały i zawsze jest to 3 niedziela maja o godz. 10.15; również Rocznica I Komunii Świętej ma termin stały i każdego roku jest to 4 niedziela maja o godz. 12.00.
Aby dziecko mogło przystąpić do tego sakramentu niezbędne są:

 • świadectwo chrztu dziecka
 • wiara dziecka i potwierdzenie wszystkich wymagań przez osobę przygotowującą do przyjęcia tych sakramentów

 

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Kandydaci do tego sakramentu powinni spełnić poniższe warunki oraz dostarczyć wymagane dokumenty:

 • świadectwo chrztu
 • świadectwo religii z ostatniej ukończonej klasy szkolnej
 • wiara i potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań wydane przez osobę przygotowującą do przyjęcia tego sakramentu
 • pisemna prośba kandydata o przyjęcie tego sakramentu skierowana do Księdza Biskupa

 

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu, przynosząc następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu (na formularzu "do ślubu") z datą do 3 miesięcy wstecz w stosunku do dnia zgłoszenia się do biura parafialnego
 • dowody osobiste
 • świadectwo bierzmowania
 • ostatnie świadectwo religii
 • zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej

 

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu przed śmiercią Sakramentu Chorych i Wiatyku (Komunii św.) - w szpitalu wystawia kapelan szpitala

 

 

ogloszenia

 

 

 

 

intencje

 

 

 

 

intencjep

 

 

 

biuroparafialne