Małżeństwo

 1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem aby dopełnić wszystkie wymogi formalne.
 2. Termin ślubu można uzgodnić wcześniej (od października roku poprzedzającego datę ślubu).
 3. Do kancelarii należy przynieść:

 • Świadectwo chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający
 • przyjęcie tego sakramentu).
 • dowody osobiste.
 • świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.
 • świadectwa ukończenia Katechez dla Narzeczonych oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej. (więcej informacji o katechezach dla narzeczonych i porani rodzinnej »)
 • trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno - prawnymi, tzw. ślub konkordatowy)
 • gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej - świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.
 • dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.
 • w przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
 • w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
 • W przypadku, jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią ze wskazaniem naszej parafii.

 

 

ogloszenia

 

 

 

 

intencje

 

 

 

 

intencjep

 

 

 

biuroparafialne

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża we Wrześni

  koperta25   62-300 Września, ul. Świętokrzyska 20
  phone25   +48 696 508 135 (biuro parafialne)
  cellphone25   +48 607 086 086  (ks. wikariusz Grzegorz Dębowski)
  email25   biuro@lipowka.wrzesnia.pl
  bank25   Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
  71 9681 0002 0020 7409 0177 0093

Parafialna Poradnia Rodzinna

  cellphone25   +48 696 814 563 (proszę dzwonić po godz. 19)
  email25   poradnictwo@lipowka.wrzesnia.pl